| In West-Vlaanderen pompt een boer water op. Voor hen geldt een uitzondering.

Ook Vlaams-Brabant verbiedt onnodig waterverbruik

© Belga
25/07/2018

Waarnemend Vlaams-Brabants gouverneur Kaat Boon heeft woensdag een politiebesluit uitgevaardigd waarin ze met onmiddellijke ingang onnodig waterverbruik verbiedt in de hele provincie. Ze volgt daarmee het advies dat de Vlaamse droogtecommissie dinsdag uitbracht. Tot nog toe gold een dergelijk verbod al in vijftien gemeenten in het westen van de provincie.

Het is voortaan in heel Vlaams-Brabant verboden om water uit het publieke leidingnet te gebruiken voor het wassen van voertuigen, het vullen of bijvullen van zwembaden, het vullen of bijvullen van vijvers en bevoorraden van fonteinen, het reinigen van straten, besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen, voor doeleinden in bedrijven die niet absoluut noodzakelijk voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Enkel tussen 20 en 8 uur mag voor deze activiteiten niet-leidingwater (put- en regenwater) gebruikt worden. Er gelden wel uitzonderingen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het wassen van voertuigen door hiertoe gespecialiseerde bedrijven.

Grondwaterpeil gedaald

Kaat Boon motiveert haar beslissing door te verwijzen naar de aanslepende droogte in Vlaanderen, die de peilen en afvoeren van rivieren en beken evenals de grondwaterpeilen sterk heeft doel dalen terwijl het drinkwaterverbruik bovengemiddeld hoog is.

Omdat er op verschillende plaatsen al onbevaarbare waterlopen droog staan, de lage waterpeilen gezondheidsrisico's vormen en ecologische schade berokkenen, wordt er bovendien op al deze waterlopen een verbod ingesteld om er water uit te capteren. Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en indien nodig mogelijk later eveneens een captatieverbod ingesteld.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Milieu , droogte , hitte , klimaatverandering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni