| Een vrouw overleed in Anderlecht toen ze bij het oversteken van de straat aangereden werd (archiefbeeld)

Brussel slaagt er niet in om aantal verkeersslachtoffers structureel te doen dalen

TRO
© BRUZZ
04/07/2019

In 2018 vielen er 21 verkeersdoden in Brussel. Dat zijn er drie minder dan een jaar eerder. Ook het aantal zwaargewonden daalde het laatste jaar behoorlijk. In het beeld over de lange termijn is er echter nauwelijks verbetering op te merken. "Ik zie eigenlijk weinig structurele, revolutionaire verkeersveiligheidsmaatregelen in Brussel", aldus mobiliteitsexpert Kris Peeters.

De cijfers zijn afkomstig van het Belgische statistiekbureau Statbel, dat jaarlijks een overzicht van het aantal verkeersongevallen publiceert. Om van een verkeersongeval te kunnen spreken, moet er proces-verbaal door de politie zijn opgemaakt.

Het aantal ongevallen in heel België daalde gemiddeld in 2018 ten opzichte van 2017. Het aantal ongevallen in het Brussels gewest bleef min of meer stabiel met een daling van 0,3 procent. Vlaanderen noteerde wel een stijging van 2 procent meer verkeersongevallen.

"Kijkend naar de percentages van het laatste jaar, lijkt het erop dat Brussel een positieve evolutie doormaakt", aldus mobiliteitsexpert Kris Peeters. "De cijfers zijn echter te summier om (statistisch, red.) van een echte trend te kunnen spreken. Op basis van de cijfers over een langere termijn, moet je zeggen dat het aantal verkeersdoden fluctueert."

Sterkste daling bij de zwaargewonden

Het aantal ongevallen in de hoofdstad daalde met 0,3 procent, van 3.846 tot 3.833. Daarbij waren 4.532 slachtoffers betrokken, dat is een daling van 1,5 procent. Het aantal verkeersdoden daalde van 24 naar 21.

Ook het aantal zwaargewonden en lichtgewonden daalde. Bij de zwaargewonden was er een daling van 8,8 procent, van 194 tot 177. Het aantal lichtgewonden daalde met 1,1 procent, tot 4.334.

Tot zover het goede nieuws. Want het beeld over de langere termijn laat iets anders zien. Tussen 2011 en 2018 bleef het aantal ongevallen in Brussel nagenoeg gelijk (3.905 tegenover 3.833), terwijl dat in zowel Wallonië (18,5 procent) als Vlaanderen (22,2 procent) behoorlijk daalde.

Ook het aantal dodelijke slachtoffers varieerde niet veel (24 versus 21) de laatste 8 jaar. Wallonië (-30,3 procent) en Vlaanderen (-32,1 procent) noteerden ook op dit vlak een daling.

Meer files, minder verkeersdoden

"In Vlaanderen zijn verschillende maatregelen genomen inzake verkeersveiligheid", aldus Peeters. "Denk aan trajectcontroles, of toch tenminste de aankondiging daarvan. Er zijn ook investeringen gebeurd op verschillende zwarte punten. Voor Wallonië kan ik niet direct grote maatregelen bedenken, maar vaak volgen zij Vlaanderen met enige vertraging."

Maar in Brussel heeft Peeters meer moeite met het opnoemen van collectieve verkeersveiligheidsmaatregelen. "Pogingen die gedaan worden, zijn vaak niet voor de lange termijn of eensluidende trajecten. Er worden wel stapjes in de juiste richting gezet, maar veel zie je niet bewegen. Ik zie eigenlijk weinig structurele, revolutionaire verkeersveiligheidsmaatregelen in Brussel. De enige reden waarom het zou kunnen dat het aantal slachtoffers afgelopen jaar gedaald is, is omdat er meer files stonden. Dan zijn de ongevallen automatisch minder ernstig."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, verkeersdoden, statbel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni