Brussels Parlement start bespreking parkeerordonnantie

© Peter Dhondt-BRUZZ
| Een parkeermeterin de Fabrieksstraat.

De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement is dinsdag de bespreking gestart van het ontwerp van parkeerordonnantie. Een van de doelstellingen van de ordonnantie is om parkeren zoveel mogelijk buiten de openbare weg te organiseren.

Minister van Mobiliteit Van den Brandt (Groen) stelde dat de parkeerordonnantie vier doelstellingen nastreeft: de vereenvoudiging van het Gewestelijke Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP); de harmonisering van de gemeentelijke parkeerretributiereglementen; de integratie van de doelstellingen uit Good Move met een shift naar off-street parkeren; en het verhogen van de efficiƫntie van het Parkeeragentschap.

Prijsvorken en on- en off-street parkeren

De ordonnantie vormt de basis voor belangrijke uitvoeringsbesluiten, zoals het besluit dat de prijsvorken vastlegt van de tarieven voor het on-street parkeren, de forfaitaire retributies en voor de vrijstellingskaarten voor bewoners.

In de ordonnantie is een hoofdstuk gewijd aan de openbare parkings die moeten worden uitgerold (aanbod, veiligheid, tarieven, toegankelijkheid en coherentie met het on-street parkeren), en aan het on-street parkeren. Dat wordt georganiseerd in zones: een rode zone die de rotatie verzekert in de handelscentra, een groene zone die meer residentieel is en zones voorbehouden voor doelgroepen.

Voorts bevat het bepalingen over de retributies en de drempels en tariefvorken van de tarieven van de zones. De tarieven zelf worden via een besluit vastgelegd, waaraan de regering de laatste hand legt, verduidelijkte Van den Brandt in de commissie. Daarnaast wordt ook de structuur, de beheersorganen, de werking en de opdrachten van het Parkeeragentschap vastgelegd.

Oppositie schiet ordonnantie af: 'Dit brengt geen zoden aan de dijk'

"Het Brusselse parkeerbeleid is al jaar en dag verziekt," reageerde Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA). "De zesde staatshervorming moest leiden tot een geharmoniseerd parkeerbeleid. Ruim 10 jaar later staan we nog steeds nergens. Afhankelijk van de gemeente word je geconfronteerd met andere tarieven, uurregelingen en zelfs andere mobiele apps die je moet gebruiken. De nieuwe ordonnantie lijkt daar weinig aan te veranderen. Vandaag trekken de gemeentes zich niks aan van wat het gewest oplegt. Dat zal morgen niet anders zijn. Bovendien is er geen enkele garantie dat het gewestelijke Parkeeragentschap beter zal functioneren."

De MR onderschrijft het merendeel van de algemene doelstellingen van de ordonnantie - harmonisering, vereenvoudiging, herziening van het functioneren van parking.brussels. Maar Anne-Charlotte d'Ursel betreurde het ontbreken van de becijferde doelstellingen over het aantal parkeerplaatsen, van de compensatiesleutel voor de geschrapte parkeerplaatsen on-street en de grote delegatie van bevoegdheden naar de regering bij het bepalen van uitzonderingen.

Voor de Franstalige liberalen wordt ook onvoldoende rekening gehouden met de eigenheid van de gemeenten. Ze vinden ook de tariefvorken te groot. De PVDA hekelde dat de regering het gemunt heeft op de kwetsbare bevolkingsgroepen en dat 'de werknemers die geen alternatief hebben voor de wagen hogere parkeertarieven en boetes zullen moeten betalen'. Voor Youssef Handichi is het enige doel 'de kas van het Gewest te vullen op kap van de werknemers'.

Groen: 'Waken over mensen met beperkte mobiliteit'

Groen-fractieleider Arnaud Verstraete stelde dinsdag een amendement voor dat hij met collega's van de meerderheid indiende om een sluitende oplossing te bieden aan personen met beperkte mobiliteit. In een recent vonnis bevestigde de rechtbank dat er te veel fouten sluipen in de geautomatiseerde controle door Parking.Brussels.

"Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. We stellen een oplossing voor waardoor in de toekomst geen enkele persoon met beperkte mobiliteit nog onterecht een retributie zou moeten betalen," zei Verstraete.

Concreet zouden de parkeerkaarten voor personen met een handicap tegen de voorruit moeten aangebracht worden en moet de nummerplaat van het gebruikte voertuig op een 'witte lijst' aangemeld worden, via sms, app, website of de parkeerautomaat. Volgende dinsdag vindt de bespreking van de artikelen en amendementen plaats en wordt er gestemd. Daarna verhuist de tekst naar de plenaire vergadering.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?