Parkeerordonnantie aangepast na gemeentegepruttel

© Photonews

De Brusselse regering heeft de parkeerordonnantie in tweede lezing goedgekeurd. De oprichting van duurdere grijze zones rond parkeergarages en andere tariefkwesties worden doorgeschoven naar de uitvoeringsbesluiten in het najaar.

Een coherent en daadkrachtig Brussels parkeerbeleid uittekenen is geen lachertje. In theorie kan zo’n beleid een van de krachtigste hefbomen zijn om het autoverkeer te sturen en matigen in de stad, via duurdere centrumtarieven en minder parkeerplaatsen. Onder meer Amsterdam toonde hoe dat kan. In de praktijk botste de Brusselse regering de voorbije decennia altijd wel op obstakels, vaak in de 19 gemeenten.

De nieuwe parkeerordonnantie heeft niet de ambitie om het roer op dat vlak radicaal om te gooien. Toch wil mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) via de ordonnantie het autoverkeer verminderen en ook bovengrondse parkeerruimte vrijmaken voor andere functies. Dat moet gebeuren via de oprichting van grijze zones, parkeerzones rond parkeergarages waar de tarieven hoger liggen dan ondergronds. Als de autobestuurders volgen, kunnen vervolgens bovengrondse plekken geschrapt worden, is de redenering.

Uitvoeringsbesluiten

De inrichting van die grijze zones zou eerst deel uitmaken van de parkeerordonnantie maar verdwijnt nu uit de versie in tweede lezing. Daarin staat enkel nog dat de ordonnantie regelingen moet treffen om een deel van de ruimte die nu is bestemd als parkeerplaats om te vormen tot een kwaliteitsvolle openbare ruimte.

De verdere uitwerking van dat principe zal pas gebeuren in de uitvoeringsbesluiten, die vanaf de herfst worden opgemaakt. “Dat is ook logisch”, zegt woordvoerster Marie Thibaut de Maizières. “Een ordonnantie hoort slechts een algemeen kader te zijn. Uitvoeringsbesluiten doorlopen bovendien een veel lichtere procedure dan ordonnanties.”

De uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt in een nieuw strategisch comité, samen met de gemeenten.

Dwangbevel

De tweede versie van de ordonnanties komt ook tegemoet aan verschillende verzuchtingen van die Brusselse gemeenten. In een eerste versie kon het gewest nog subsidies aan de gemeenten inhouden als die zich niet plooien naar het gewestelijk parkeerplan. Die maatregel verdwijnt nu uit de tekst.

Ook de – omslachtige – opmaak van gemeentelijke parkeeractieplannen wordt vereenvoudigd.

De parkeerordonnantie maakt verder de invordering van boetes makkelijker. Het gewestelijke parkeeragentschap parking.brussels zal daarvoor een beroep kunnen doen op een dwangbevel, een procedure die een omweg langs de overbevraagde vrederechters overbodig maakt.

De voorbije jaren waren er ook telkens problemen met de rekeningen van parking.brussels. Die werden nooit goedgekeurd door de revisoren omdat sommige gemeenten niet alle informatie doorspeelden over hun parkeerinkomsten (waarvan 15 procent naar het parkeeragentschap moeten gaan). Het Gewest zal nu zelf op zoek kunnen gaan naar die info en ze overdragen aan het parkeeragentschap.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?