Brusselse Haven wordt in 2024 weer aangesloten op spoorwegnet

© Belga
27/09/2023
Updated: 27/09/2023 17.15u

De federale en Brusselse regering hebben een akkoord bereikt om de Brusselse Haven opnieuw aan te sluiten op het Belgische spoorwegnet. Daarvoor werd de stedenbouwkundige vergunning woensdag afgeleverd. Tegen juni 2024 moet de verbinding in gebruik genomen worden. Hierdoor zouden jaarlijks 18.500 vrachtwagens minder over de Brussels wegen rijden.

Het akkoord werd bereikt samen met de Haven van Brussel, Infrabel en terreineigenaar SFPIM Real Estate. Bedoeling is om tegen 2030 het goederenvervoer via het spoor te verdubbelen.

De aankondiging van de heraansluiting van de Brusselse Haven met de spoorwegnetwerk komt niet onverwacht. Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) heeft met zijn 'Green Deal voor emissiearme stadslogistiek' de doelstelling om de Brusselse stadseconomie te verduurzamen.

Het goederenvervoer is goed voor 17 procent van het totale aantal afgelegde kilometers in het Brussels Gewest, maar is verantwoordelijk voor 29 procent van de Brusselse broeikasgasuitstoot, 30 procent van de fijnstofuitstoot en 41 procent van de stikstofuitstoot.

De werken

De heraansluiting moet in verschillende fasen plaatsvinden. De werken gaan van start in januari 2024. Tegen juni 2024 zal de nieuwe spoorwegverbinding in gebruik genomen worden.

In een tweede fase zal de aansluiting verder uitgebreid worden en wordt er werk gemaakt van de signalisatie en elektrificatie van de sporen. De kostprijs voor de eerste fase is 3,5 miljoen euro, nadien loopt het bedrag op tot 7,7 miljoen euro.

"De terugkeer van het goederenvervoer per spoor naar de Haven van Brussel was een van mijn doelstellingen om de luchtvervuiling door het wegverkeer te verminderen", zegt Brussels minister van klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo).

"Met de uitbreiding van de containerterminal, de ontwikkeling van stedelijke distributiecentra en nu deze spoorverbinding, verminderen we het aantal vrachtwagens op onze wegen. Zo kunnen we van Brussel een aangenamere plek om te leven te maken."

'Juridisch steekspel'

Ook de overige federale en Brusselse excellenties, minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en Brussels minister-president Rudi Vervoort, zijn in hun nopjes. "De spoorverbinding naar de haven van Brussel zat jarenlang vast in een juridisch steekspel. Dat hebben we nu in overleg met Infrabel en het Brussels Gewest kunnen oplossen", duidt Gilkinet.

"Deze strategische verbinding, in het hart van België en Europa, is ook mogelijk dankzij de extra middelen die we hebben vrijgemaakt om het spoor in België nieuw leven in te blazen. Het doel is duidelijk: tegen 2030 willen we het goederenvolume dat per spoor wordt vervoerd, verdubbelen", zegt de Ecolo-minister.

Volgens Gilkinet zullen er dankzij dit project jaarlijks 18.500 vrachtwagens minder over de Brussels wegen rijden.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) vindt "een spoorverbinding van en naar de haven van Brussel een sleutelelement van het milieuvriendelijke mobiliteitsbeleid dat deze regering voorstaat".

"Dankzij de gezamenlijke actie van de Haven van Brussel en Perspective moet het akkoord tussen de partijen het mogelijk maken om een zeer strategisch trimodaal knooppunt op het gewestelijke grondgebied te behouden. Ik ben dan ook zeer blij dat de betrokken partijen er uiteindelijk in geslaagd zijn tot een akkoord te komen, in overeenstemming met de regelgeving", zegt Vervoort.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni