Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, kandidaat-CD&V-voorzitter

| Ontslagnemend federaal minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Federale regering naar Grondwettelijk Hof tegen Brusselse huurregistratieplicht

© Belga - BRUZZ
06/07/2024

De federale regering trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen een Brusselse ordonnantie over huisvesting. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist op voorstel van uittredend minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), het gaat om een bevoegdheidsconflict.

De ordonnantie zorgt volgens Van Peteghem voor de opheffing van de federale registratieverplichting voor woninghuurovereenkomsten in Brussel. Dat schendt de grondwettelijke verdeling van de bevoegdheden, zo meent hij. De regering stelt het Hof voor om de omstreden bepalingen te vernietigen. Concreet gaat het hier om de artikels 19 en 20 van de gewestelijke ordonnantie over de Brusselse huisvestingscode.

'Schending federale bevoegdheden'

“Artikels 19 en 20 voorzien de opschorting van de federale verplichting om woninghuurovereenkomsten te registreren in het Brussels Gewest”, zo haalt de minister aan in een persbericht. In zijn ogen “schenden deze bepalingen de federale bevoegdheden." Volgens hem gaat het om de bevoegdheden inzake "de registratieplicht voor woninghuurovereenkomsten en de inning van registratierechten op deze overeenkomsten. Bovendien gaat het Brussels Gewest op deze manier haar eigen bevoegdheden te buiten op vlak van de verhuur van residentieel vastgoed.”

Het Brussels parlement heeft eind april namelijk het licht op groen gezet voor een Brusselse registratieplicht van huurovereenkomsten voor woningen.

Tijdens het debat hierover in het Brussels parlement betwijfelde Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) de slaagkansen van een mogelijk federaal beroep tegen de maatregel. Volgens haar heeft de Raad van State op geen enkel moment de rechtmatigheid van een Brusselse registratie in twijfel getrokken.

Beeld huurmarkt

De registratieplicht heeft als doel om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van de huurmarkt in Brussel. Het was aanvankelijk de bedoeling om die gegevens te verkrijgen via het federale platform MyRent.

Dat plan bleek al snel onpraktisch omdat de gegevens uit MyRent "grotendeels onvoldoende en onvolledig" bleken te zijn, zo voerde Ben Hamou vervolgens aan. Bovendien was MyRent niet bereid om de nodige menselijke en technische middelen ter beschikking te stellen om de software aan te passen aan de behoeften van het Brussels Gewest. Daarop besloot de Brusselse regering om een eigen registratieplatform te introduceren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni