Brusselse regering keurt ordonnantie taxiplan definitief goed

© Belga
28/04/2022

De Brusselse regering heeft donderdag de ontwerpordonnantie over de taxidiensten van minister-president Rudi Vervoort (PS) definitief goedgekeurd. De tekst verhuist nu naar het Brussels Parlement. De regering hoopt dat die daar nog voor het zomerreces zal worden goedgekeurd.

De ontwerpordonnantie werd voorgelegd aan alle spelers van de sector en voor advies naar de Raad van State, Brupartners, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Gewestelijke Mobiliteitscommissie gestuurd. De hervorming moet een antwoord bieden op de huidige uitdagingen voor de taxisector, die ontwricht wordt door de komst van nieuwe spelers, zoals de reservatieplatformen.

Rechtszeker kader voor hele sector

Het zal volgens de minister-president 'zorgen voor een rechtszeker kader voor de hele beroepssector (verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen) en tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen'. De ontwerpordonnantie legt één gemeenschappelijk statuut voor de sector van het bezoldigd personenvervoer vast met dezelfde exploitatievoorwaarden voor de exploitanten en chauffeurs.

Om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van de klanten, maakt dat gemeenschappelijk statuut een aangepaste dienstverlening mogelijk door 'standplaatstaxi's' - de klassieke taxi's - en 'straattaxi's', die vooraf gereserveerd moeten worden. Daarnaast is een nog een aparte categorie ingevoerd, namelijk 'de ceremoniële taxidienst'. Voor iedere dienst geldt een specifieke tarifering die deze zo aantrekkelijk mogelijk moet maken.

Vervoort: 'Hervorming van essentieel belang'

Voorts zijn er in de gewestelijke regelgeving ook bepalingen over de reservatieplatformen opgenomen zoals een erkenningssysteem op basis waarvan ze toestemming kunnen krijgen om hun diensten op het Brusselse grondgebied aan te bieden.
De minister-president vindt deze hervorming van 'essentieel belang'.

"Het is nodig om de platformeconomie - ook wel uberisering genoemd - te omkaderen met nieuwe regels, waarbij er zowel aandacht is voor de bescherming van de werknemers en van de sociale rechten, als voor de innovatie van de dienstverlening. Zolang die nieuwe spelers zich aan de regels houden, zijn ze welkom in Brussel," aldus de minister-president.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni