Verkeer rond de vijvers van Elsene (hier de Generaal de Gaullelaan)

Definitief: deze straten worden zone 30 vanaf volgend jaar

Kris Hendrickx
© BRUZZ
17/07/2020

De Brusselse regering heeft het definitieve plan voor een algemene zone 30 goedgekeurd. Het betekent een verandering van formaat, want enkel de allergrootste verbindingen krijgen een uitzondering. Ontdek alle aanpassingen hieronder.

Het was een van de opvallendste elementen uit het Brusselse regeerakkoord: vanaf 1 januari 2021 wordt vrijwel het hele gewest één zone 30, op uitzonderingen na. De huidige logica, waarbij een zone 30 een afwijking is op het normale regime van 50 km/u, wordt daarbij omgedraaid: enkel in straten waarvoor dat expliciet is afgesproken mag dan nog sneller gereden worden.

Na een overlegperiode van zes maanden met gemeenten, politiezones en openbaar vervoersmaatschappijen, is het definitieve plan nu goedgekeurd door de regering. De nieuwe kaart ziet er als volgt uit:

kaart stad 30 toekomst zone 30

De situatie vanaf 1 januari 2021.

Het plan van die toekomstige 'Stad 30' toont hoe de situatie in het gewest ingrijpend verandert. Zo zijn vandaag nog grote delen van onder meer Sint-Joost, Elsene, Ukkel, de Europese wijk en tal van buitenwijken een zone 50, ook als het om woonstraten gaat. Vanaf januari worden al die gebieden zone 30.

Een blik op de kaart met de toekomstige snelheidsbeperkingen leert dat vaak zelfs grote assen naar een maximumsnelheid van 30 km/u gaan. Dat is onder meer het geval voor de westelijke Kleine Ring langs het kanaal, de Havenlaan, het grootste deel van de Ninoofsesteenweg of de Van Volxemlaan. In totaal krijgt 85 procent van het wegennet zo een limiet van 30 km/u (of minder in het geval van woonerven).

De kaart van de huidige toestand:

kaart Stad 30 oude situatie

De situatie vandaag.

Begin dit jaar berichtten we al eens over een ontwerpkaart, waarop toen nog tal van straten oranje waren aangeduid, omdat het statuut ervan nog met de gemeenten moest worden besproken. De definitieve kaart toont dat dat overleg meestal uitmondde in een maximumsnelheid van 30 km/uur. “De gemeenten trokken het idee van de algemene zone 30 tijdens die gesprekken trouwens niet echt in twijfel,” zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

Van den Brandt zelf benadrukt dat de nieuwe situatie tot een veel veiligere stad zal leiden: “In Grenoble heeft de algemene zone 30 op vier jaar tijd gezorgd voor een kwart minder verkeersslachtoffers. Dat is de richting die we uitwillen. Ik dank de gemeentes en Brussel Mobiliteit voor de goede en grondige samenwerking, en het uitstekende resultaat." Ze wijst er ook op dat voetgangers vijf keer meer kans hebben op overlijden bij een aanrijding aan 50 km/uur dan aan 30 km/uur.

"“In Grenoble heeft de algemene zone 30 op vier jaar tijd gezorgd voor een kwart minder verkeersslachtoffers."

Elke Van den Brandt (Groen)

Elke Van den Brandt BRUZZ ACTUA 1676

De invoering van één ‘Stad 30’ betekent dat de honderden huidige borden met zone 30 uit het stadsbeeld zullen verdwijnen. Enkel bij uitzonderingen – 50 km/u en bij sommige ingangen van het gewest ook 70 km/u – zullen nog maximumsnelheden worden aangeduid. Wie het gewest binnenrijdt zal ook gewezen worden op de algemene zone 30. Het Gewest plant ook nog communicatiecampagnes om de omslag aan te kondigen.

Mobiliteitsexperts zijn het erover eens dat een zone 30 enkel kan werken als er ook de nodige controle en infrastructuuraanpassingen zijn. Van den Brandt maakt zich sterk dat die er komen. Ze wijst erop dat de gemeenten 3 miljoen euro krijgen voor werken die wijken veiliger kunnen maken. Daarnaast past het Gewest ook zijn eigen wegennet aan met werken die 8 miljoen euro mogen kosten. “Niet al die werken zullen begin 2021 af zijn, maar we beginnen met de belangrijkste,” weet de woordvoerder.

Recent bleek ook al dat er 60 flitspalen bijkomen in het gewest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , algemene zone 30 , Elke Van den Brandt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni