Sinds 1 januari 2021 is het hele Brusselse gewest een zone 30, behalve wanneer het specifiek anders vermeld staat

| De standaardsnelheid in Brussel is sinds begin 2021 30 km/u

Een jaar 'Stad 30': trager verkeer, minder verkeersslachtoffers

BVR
© BRUZZ
24/12/2021

Een jaar na het invoeren van Stad 30, de algemene zone 30 in het Brussels gewest, maakt Brussel Mobiliteit de balans op. Die is positief. De gemiddelde snelheid ging overal omlaag, ook buiten de zone 30, het aantal verkeersdoden en zwaargewonden daalde en er was minder geluidsoverlast. "De zone 30 wordt aanvaard."

De gemiddelde snelheid verlaagde in het gewest, en dat op alle soorten wegen. Dat de snelheid verlaagt in gebieden die van 50 naar 30 kilometer per uur gingen, is logisch maar niet vanzelfsprekend. Niet iedereen houdt zich immers aan de snelheidsbeperking. Maar het percentage overtreders verminderde van 10,4 naar 8 procent, dat terwijl er nu veel meer straten een snelheidsregime van 30 km/u zijn.

Komt daarbij dat ook in de straten met een snelheidsbeperking van 50 of 70 km/u trager gereden wordt. "Door de zone 30 wordt er in het algemeen trager gereden. Er is nu een ander klimaat, een waar de Stad 30 aanvaard wordt," zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Ter info: er werd rekening gehouden met de aan- of afwezigheid van coronamaatregelen, zodat periodes met gelijkaardig verkeer met elkaar vergeleken werden.

Om automobilisten "te blijven aanmoedigen" zich aan de snelheidsbeperkingen te houden, worden 28 nieuwe flitspalen verwacht tegen begin februari. Een nieuwe trajectcontrole op de Gentsesteenweg en 50 preventieve radars (radars die tonen of je te snel rijdt) moeten het risico op ongevallen op gevoelige plaatsen nog verder verminderen.

Van 11 naar 5

Want dat is de hoofddoelstelling van de Stad 30: minder verkeersslachtoffers. Dat lijkt te lukken, want het aantal doden daalde van 11 in 2020 naar 5 in 2021, nochtans ook een jaar met lockdowns en dus minder verkeer. Ter info: de eerste negen maanden werden met elkaar vergeleken.

Het aantal zwaargewonden daalt ook: van 140 in 2017 naar 100 in 2021.

De resultaten zijn een opsteker voor bevoegd minister Elke Van den Brandt (Groen). "Met een halvering van het aantal dodelijke slachtoffers zitten we op koers voor Vision Zero. Maar het werk is nog niet af. We blijven de infrastructuur aanpassen en investeren in snelheidscontrole. Ons doel blijft nul doden en zwaargewonden in het Brusselse verkeer."

Daarnaast zorgt de algemene zone 30 ook voor winst op het gebied van geluidsoverlast. De omschakeling van 50 naar 30 km/u vermindert de lawaaioverlast van het wegverkeer in sommige gevallen met meer dan de helft. Leefmilieu Brussel stelt vast dat het geluidsniveau daalt met 1,5 tot 4,8 dB(A), en dit afhankelijk van de periode, de plaats, het soort verkeer en het wegdek.

De grootste verschillen doen zich 's nachts voor, op de Waversesteenweg in Oudergem en op de Havenlaan in Brussel-Stad. Verrassender is dezelfde vaststelling op de Keizer Karellaan in Ganshoren, een drukke verkeersas waar de maximumsnelheid van 50 km/u behouden bleef. Volgens Brussel Mobiliteit profiteert deze straat van de snelheidsverlaging in de omliggende straten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni