1750 Steps 5

De ministers van Mobiliteit van de verschillende regeringen zijn het eens geraakt over regels voor het gebruik van onder andere e-steps, monowheels, hoverboards en segways om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo komt er een verbod voor min 16-jarigen en mogen gebruikers er niet langer mee op het voetpad rijden. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) donderdag aangekondigd.

De federale en regionale mobiliteitsministers spraken al langer over regels voor e-steps en dergelijke, om de verkeersveiligheid te verbeteren. "In ons straatbeeld zien we vele nieuwe vormen van mobiliteit, denk aan e-steps en monowheels, maar helaas vinden we die ook al terug in de ongevallenstatistieken," zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) daarover. In 2020 bijvoorbeeld, zouden er in Vlaanderen meer dan 200 ongevallen zijn gebeurd met e-steps, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Er was volgens Peeters dan ook nood aan "duidelijke en uniforme verkeersregels".

De mobiliteitsministers - Gilkinet, Peeters en ook Brussels minister Elke Van der Brandt (Groen) en Waals minister Valérie De Bue (MR) - bereikten nu een politiek akkoord over maatregelen.

Allereerst komt er een verbod voor jongeren onder de 16 jaar om nog met e-steps rond te rijden op de openbare weg. Gilkinet noemt het belangrijk "te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25 kilometer per uur, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn". In speel-situaties, zoals op de zeedijk of in speelstraten, zullen jongeren hun toestellen wel nog mogen gebruiken.

Verboden op voetpad

Daarnaast worden e-steps van het voetpad verbannen. Tot nu toe werden ze er nog getolereerd mits stapvoets gebruik, maar die regel wordt niet goed genoeg nageleefd, klinkt het. Een volledig verbod is dan eenvoudiger. Personen met een beperkte mobiliteit blijven met hun scootmobiel welkom op het voetpad. En in voetgangerszones zal een bord aangeven of e-steps er - stapvoets - toegelaten zijn. Overtredingen kunnen een boete van 58 euro opleveren.

Eenzelfde boete riskeren mensen die met twee op een e-step rijden. Dat wordt ook wettelijk verboden.

En om chaotische toestanden met geparkeerde steps te vermijden, komen er ook parkeerzones. Dat kunnen verplichte parkeerzones zijn, zones waar parkeren net verboden is of nog plaatsen waar parkeren kan zonder de doorgang te belemmeren. Foutparkeren kan leiden tot een boete van 116 euro.

De nieuwe regels zouden tegen de zomer van kracht moeten zijn. Het is al langer verboden om sneller te rijden dan 25 kilometer per uur met een e-step of om steps met een zadel te gebruiken.

"Het is heel belangrijk dat micromobiliteit op de openbare weg samengaat met andere weggebruikers"

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit

Elke Van den Brandt (Groen), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

"Samen met het openbaar vervoer hebben deze nieuwe vormen van mobiliteit het verkeer in onze steden makkelijker en vlotter gemaakt," zegt minister Gilkinet. "Het is belangrijk om hier samen als gebruikers goed mee te leren omgaan en om dit ook beter wettelijk te omkaderen."

Voor Brussels minister Elke Van den Brandt kan micromobiliteit de modal shift ondersteunen, als die goed georganiseerd wordt. "Het is echter heel belangrijk dat die micromobiliteit op de openbare weg samengaat met andere weggebruikers. Die ontwikkeling moet gebeuren met respect voor andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals de meest kwetsbare en minder mobiele mensen onder ons," zegt ze.

"Een eenvormig en duidelijk wettelijk kader voor e-steps in het hele land komt de veiligheid van iedereen ten goede," vult Waals minister Valérie De Bue aan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni