debat

'Extra inspanningen voor zwakke weggebruiker zijn nodig'

© PhotoNews
| "Laat Els Ampe gewoon het recht van de sterkste spelen?" vraagt Marc Haesendonckx zich af

Marc Haesendonckx woont in de Vijfhoek en wijst op de grote discrepantie tussen woord en daad in de stad Brussel. “Ik las over de motie van de stad Brussel voor schonere lucht rond scholen en de imaginaire fietspaden van Els Ampe, maar zie iets helemaal anders gebeuren.”

Alhoewel de meesten het erover eens zijn dat transitverkeer uit de Vijfhoek moet worden geweerd én er meer fiets- en schoolstraten nodig zijn, blijkt dat niet uit het gevoerde mobiliteitsbeleid van Els Ampe,” stelt Haesendonckx. “Het nieuwe circulatieplan, ingevoerd met de voetgangerszone en op zich al geen toonbeeld van doordachte visie, wordt beetje bij beetje verder geamputeerd. Elke - tijdelijke - werf in en rond de Vijfhoek is een alibi om auto’s elders in de buurt weer - definitief - extra doorgang te geven.

Tegelijkertijd worden daardoor fietsverbindingen weer doorgeknipt en fietspaden de facto afgeschaft. Een voorbeeld? Het opnieuw invoeren van het autoverkeer in beide richtingen op de Anderlechtsesteenweg aan de Anderlechtsepoort. Een ingreep die het noord-zuidtransitverkeer, doorgeknipt door de voetgangerszone, de facto weer mogelijk maakt, daardoor nieuw autoverkeer aantrekt en het eerder geverfde fietspad zonder voorwerp maakt. Dat wordt ingenomen door auto’s die er ofwel over moeten rijden om de tegenliggers te ontwijken, ofwel er in de file op stilstaan.”

Dat zijn symptomatische ingrepen waarbij je je toch fundamentele bedenkingen kan maken, zegt Haesendonckx. “Is het misschien normaal dat fietsers ook in de file moeten staan omdat auto’s zich vastrijden? Of is het misschien de bedoeling dat de fietsers de in aanbouw zijnde fietspaden op de kleine Ring gebruiken zodat de auto’s weer ongestoord de Vijfhoek kunnen doorkruisen?”

“Helemaal hypocriet wordt het als je kijkt naar de gevolgen van dit ‘auto’s eerst’-beleid voor de schoolomgeving(en): meer autoverkeer en vaker files in de aanpalende straten. En de vicieuze cirkel van ouders die hun kinderen niet (meer) met de fiets naar school durven te brengen vanwege te veel autoverkeer in de buurt van de scholen. Opvallend toch hoeveel minder autoverkeer op schoolvrije dagen. Maar kan je die ouders ongelijk geven?” vraagt Haesendonckx.

OPINIE MARC HAESENDONCKX BRUZZ ACTUA 1619

In de Vuurlijn

“Eerlijk gezegd voel ik me een levende verkeersremmer in sommige straten in de richting van de school. Straten die amper breed genoeg zijn om tegelijkertijd fietsers en auto’s door te laten. Ik wil die rol nog wel op mij nemen, maar moet ook mijn dochter in de vuurlijn gegooid worden van auto’s die ofwel, wanneer ze in de file staan geen doorgang laten voor fietsers, ofwel zich niet houden aan de snelheidslimiet van dertig km per uur in de Vijfhoek?”

“Is die snelheidslimiet trouwens wel een prioriteit? Je zou het betwijfelen als je ziet hoe de weginfrastructuur en markeringen, of het gebrek eraan, soms aanzetten tot sneller rijden en inhalen door auto’s. Zie onder meer de Arteveldestraat.

Natuurlijk zijn de meeste automobilisten niet van slechte wil, maar je moet de kat ook niet bij de melk zetten door sneller rijden of alternatief sluip- en transitverkeer mogelijk te maken. Volgens mij zou iedereen, ook de automobilist, eerder gebaat zijn met duidelijkheid over wat kan en wat niet, in de plaats van steeds weer veranderende kleine ingrepen in de ijdele hoop de auto­mobilist gunstig te stemmen, terwijl hij zich vastrijdt.”

“Maar misschien zit er wel een liberale visie achter het pamperbeleid voor automobilisten van Els Ampe, of laat ze gewoon de vrije markt en het recht van de sterkste spelen. Vreemder is dat burgemeester Close haar hierin lijkt bij te treden. In een interview met BRUZZ verklaarde hij kort na zijn aantreden ‘niet tegen de automobilisten te zijn’.

Dat vraagt ook niemand. Maar van een socialist mag je wel gelijke kansen verwachten. En dat is niet hetzelfde als een 2pk, laat staan een fiets, samen aan de startlijn brengen met een Porsche. Extra inspanningen voor de zwak­keren, in deze dus de zwakke weggebruiker, zijn nodig. Net daarom werd in vele steden het STOP-principe ingevoerd, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.”

“Dus Ampe en co: in plaats van steeds anderen de zwartepiet toe te spelen, maak eindelijk werk van fiets- en schoolstraten, meer afgescheiden fietspaden, het toepassen van de snelheidslimiet en het tegengaan van doorgaand verkeer in de binnenstad.

En dit is geen vraag van een fietsfundi - we hebben zelf ook een auto - maar van een bezorgde vader die met zijn dochter veilig en gezond naar school wil kunnen fietsen. U hebt toch ook kinderen? Of brengt u die met de auto omdat het te gevaarlijk is met de fiets?”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?