Federaal minister van Mobiliteit wil om de 10 min trein in station steden

© cc Wikimedia
| Georges Gilkinet (Ecolo), de federale minister van Mobiliteit

Georges Gilkinet (Ecolo), de nieuwe federale minister van Mobiliteit, wil dat op termijn in elk Belgisch station om de dertig minuten een trein stopt. In steden moet er om de tien minuten een trein rijden. Met meer frequente en stiptere treinverbindingen hoopt de minister dat meer pendelaars de auto aan de kant laten staan.

Gilkinet hoopt met een ambitieus treinaanbod mensen te overtuigen om de wagen om te ruilen voor goedkopere en minder vervuilende alternatieven, zegt hij. In elk station zou daarom om de dertig minuten een trein moeten vertrekken.

"Dat is nodig als we onze klimaatambities willen halen. We moeten onze CO2-uitstoot met 55 procent verminderen tegen 2030. De trein is een cruciale spil en alleen een ambitieus aanbod zal mensen overtuigen de wagen te ruilen voor het spoor", zegt de minister in een interview met De Standaard. "Ook de stiptheid moet beter."

In het hart van de grote agglomeraties moet er om de tien minuten een trein rijden. Dat is ook de bedoeling in de kleinere, Brusselse stations. Zo moet de trein ook voor transport binnen Brussel een waardig alternatief worden.

"Het is vreemd dat Brusselaars niet de reflex hebben om de trein te nemen, want de infrastructuur is er", zegt Benoit Ramacker, de woordvoerder van Gilkinet. "Met S-treinen om de tien minuten moet dat veranderen."

Wel is er een capaciteitsprobleem met de Noord-Zuidverbinding. Die moet verbeterd worden, maar hoe is nog niet duidelijk. Infrabel is voorstander van een tweede spoortunnel. "Die zou veel geld en tijd kosten", aldus Gilkinet. "Maar moet elke trein wel door Brussel rijden? Misschien zit de oplossing in kortere verbindingen, zoals landen als Duitsland of Zwitserland ons tonen."

Geen duurdere, maar goedkopere tickets

In het contract met de NMBS zal meer nadruk moeten liggen op beschikbaarheid van treinen en personeel buiten de spitsuren, vooral 's avonds en in het weekend, zegt de minister in zijn beleidsnota.
Hij wil de treinreizigers meer spreiden en laat onderzoeken hoe tarieven daarbij een rol kunnen spelen. De NMBS wil al langer tariefflexibiliteit om reizen in de daluren te stimuleren. Gilkinet belooft dat de NMBS-tarieven niet verhoogd zullen worden.

Gilkinet: "De beste manier om de eigen middelen te verhogen, is meer mensen naar de trein lokken, niet de tarieven verhogen. Het is eerder de bedoeling om de tickets goed­koper te maken in de daluren, wanneer de treinen leger zijn."

De nieuwe federale regering verklaarde al dat ze een "internationale treinhub" wil maken van Brussel, met meer en snellere Europese treinverbindingen. Ook nachttreinen moeten daar deel van uit maken. De federale mobiliteitsminister wil dat de NMBS daarin een proactieve rol speelt en is bereid om daarvoor subsidies te geven.

SUV-taks

Om de modal shift te versterken, kijkt de nieuwe mobiliteitsminister naar de belastingen. De Brusselse regering besliste om een stadstol, gecombineerd met een slimme kilometerheffing, in te voeren vanaf 2022. Die plannen botsen op protest uit de andere gewesten.

"Oordeelt Vlaanderen niet wat snel? We weten nog niet hoe die tol er zou uitzien, hoeveel hij zou kosten en waarvoor het geld zou worden gebruikt", zegt Gilkinet daarover. "Rekening­rijden ­bestaat al in andere landen en werkt daar goed. We moeten tenminste de beleefdheid hebben om erover te discussiëren."

Zelf is Gilkinet net als zijn Brusselse partijgenoot Alain Maron voorstander van een SUV-taks. "We hebben kleinere en minder vervuilende wagens ­nodig en die moeten goedkoper zijn", aldus de minister. "Ik ben niet bevoegd voor fiscaliteit, maar als vicepremier kan ik dat wel aankaarten bij mijn collega’s."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?