| 52 percent van de leerlingen gaf aan dat ze het liefst met de fiets naar school gaan.

Fietsen naar school: onveiligheid blijkt struikelblok

JDK
© BRUZZ
04/09/2023

Uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Pro Velo blijkt dat de leerlingen van de Brusselse lagere scholen en hun ouders de fiets als meest efficiënt vervoersmiddel zien om naar school te gaan. Toch krabbelen veel ouders terug wanneer ze de vraag krijgen om hun kind effectief naar school te laten rijden. De meerderheid - zo’n 67 procent - vindt de fietsroutes naar school namelijk ongeschikt en gevaarlijk.

Pro Velo koos tien Brusselse scholen uit voor een onderzoek over het potentieel van fietsen in Brussel voor verplaatsingen van leerlingen. Twee Nederlandstalige scholen, het Sint-Pieterscollege in Jette en de Lutgardisschool in Etterbeek, namen deel. Ze ondervraagden leerlingen (en hun ouders) uit het vijfde en zesde leerjaar.

Het onveiligheidsgevoel bij ouders lijkt op basis van de verzamelde gegevens een van de grootste obstakels te zijn voor kinderen om de fiets te nemen naar school. Het feit dat 52 procent van de ondervraagde leerlingen aangeeft dat ze het liefst met de fiets naar school zouden gaan, verandert dus weinig aan de beslissing van ouders om dat al dan niet toe te laten.

Wel gaf 92 procent van de ondervraagde ouders aan dat de recente groei aan schoolstraten bijdragen tot een veiligere en vriendelijkere omgeving in de buurt van de school. Het zijn vooral de routes tot aan de scholen die zorgen baren. Ook de invoering van de 30 km/u-zone in Brussel wordt met applaus onthaald door 73 procent van de ouders.

Strategische maatregelen

Ook bij ouders die wel beslissen om hun kinderen de fiets naar school te laten nemen, blijft de angst voor een ongeluk steeds aanwezig. Zij geven aan dat ze verschillende strategische maatregelen hebben genomen om het fietsen veiliger te maken voor hun kinderen.

Zo rijden ze bijvoorbeeld naast hun kind om als 'barrière' voor auto's te fungeren, maken omwegen langs rustigere wegen of laten hun elf- of twaalfjarige op de stoep fietsen in straten die ze als te 'gevaarlijk' ervaren, ondanks het feit dat dit in strijd is met de verkeersregels.

Mobiliteitsprojecten

Uit het onderzoek bleek ook dat mobiliteitsprojecten op school, zoals het Fietsbrevet, de aanleg van schoolstraten en de organisatie van autovrije dagen, voor sommige gezinnen hefbomen zijn om hun kinderen toch zelfstandigheid te geven op de fiets. Met dit resultaat wil Pro Velo het belang van een goede communicatie met de ouders over verschillende fietsinitiatieven benadrukken. “Scholen spelen daarbij een zeer belangrijke rol,” besluit Pro Velo.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni