Een luchtfoto van de omgeving van de Haachtsesteenweg tussen de tramhaltes Sint-Maria en Robiano

| Centraal in beeld de Haachtsesteenweg

Geen doorgaand verkeer op heraangelegde Haachtsesteenweg

Tim Gatzios
© BRUZZ
28/09/2021

Vervoersmaatschappij MIVB plant een stapsgewijze heraanleg van de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Als eerste is het stuk tussen de L'Olivierstraat en de Rogierlaan aan de beurt. In de plannen wordt de ruimte voor auto's beperkt en wordt doorgaand verkeer geweerd. Dat moet zorgen voor vlotter openbaar vervoer.

De heraanleg van het stuk Haachtsesteenweg is nodig omdat de tramsporen bijna twintig jaar oud – en dus versleten – zijn. Vervoersmaatschappij MIVB plant de gelegenheid te gebruiken om de openbare ruimte volledig te vernieuwen. In de komende jaren moeten ook andere delen van de steenweg vernieuwd worden.

Na de heraanleg zal er minder ruimte voor auto's zijn, wat vooral voetgangers en het openbaar vervoer ten goede moet komen. Uit gegevens van de MIVB blijkt namelijk dat trams en bussen veel tijd verliezen tussen de haltes Robiano en Sint-Maria of Middaglijn. Het zwaarst getroffen is tramlijn 92, die op sommige momenten zelfs geen 4 km/u haalt.

In de plannen zal daarom geen autoverkeer meer mogelijk zijn in de richting van het stadscentrum, vanaf het kruispunt met de Rogierlaan. Autobestuurders zullen enkel nog staduitwaarts kunnen gaan. Van de Haachtsesteenweg het Koninginneplein oprijden zal ook verboden worden. De vereenvoudiging van de verkeersstromen moet zorgen voor minder opstoppingen.

Geen parkeerplaatsen meer

Alle autoparkeerplaatsen (24) in het gebied worden geschrapt zodat de stoepen verbreed kunnen worden tot 3,7 meter. De bestaande leverzones worden verplaatst naar een ander deel van de Haachtsesteenweg. De schrapping van parkeerplekken maakt ook een heraanleg van de tram- en bushalte Robiano mogelijk, zodat ook personen met een beperkte mobiliteit de haltes in de toekomst kunnen gebruiken.

De zes witte esdoorns in de werfzone worden gekapt omdat hun groot bladerdak zou kunnen zorgen voor toekomstige problemen. Er komen 11 nieuwe, kleinere bomen in de plaats en er zal een groter deel van de oppervlakte onverhard blijven, zodat regenwater makkelijker de grond kan insijpelen.

Er loopt tot 6 oktober een openbaar onderzoek over de plannen. Burgers en organisaties kunnen de plannen tijdens deze periode inkijken en mogen er op reageren. Later zal de overlegcommissie stedenbouw een advies over de plannen formuleren op basis van het openbaar onderzoek. Dat advies bepaalt of er uiteindelijk een bouwvergunning afgeleverd kan worden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni