Good Move in Kuregem: deze beeldmontage toont de gewijzigde verkeerssituatie in de Brogniezstraat op 27 november 2022 (rode cirkel) en op 7 januari 2023 (gele cirkel)

| Good Move in Kuregem: deze beeldmontage toont de gewijzigde verkeerssituatie in de Brogniezstraat op 27 november 2022 (rode cirkel) en op 7 januari 2023 (gele cirkel.) Het linkse beeld toont dat het parkeerbord voor mindervaliden nog steeds verkeerd staat.

Golf van 'Good Move-boetes' na annulering circulatieplan Kuregem

JDK
09/01/2023

Het geannuleerde circulatieplan in Kuregem zorgt voor een golf aan GAS-boetes in de Anderlechtse wijk. Bewoners hekelen de onduidelijke signalisatie en pleiten daarom voor een collectieve kwijtschelding. Het gemeentebestuur wil eerder geval per geval bekijken.

In november kende de chaos een piek, met meer verkeersinbreuken tot gevolg, en die GAS-boetes (a rato van zestig euro) komen nu in veel brievenbussen terecht.

“Onbegrijpelijk”, vindt Younes Haidar, inwoner van Kuregem. Hij begon het nieuwe jaar met een dubbele berisping voor stilstaan en parkeren in de foute rijrichting, telkens in de Brogniezstraat. “De situatie veranderde drie keer in evenveel tijd, en nog steeds staan sommige borden in de verkeerde richting gedraaid.”

Haidar blijft niet bij de pakken zitten en zal zijn berispingen officieel betwisten, vertelt hij aan BRUZZ. De reden: “Het gebrek aan duidelijke signalisatie, het laattijdig invoeren van de aangepaste signalisatie na het afschaffen van het nieuwe circulatieplan en de door het gemeentebestuur veroorzaakte verkeerschaos als gevolg.”

Geen alleenstaand geval

De gemeente Anderlecht erkent dat het niet om een alleenstaand geval gaat, en bevestigt dat de laatste maanden gelijkaardige GAS-boetes meer dan normaal werden uitgeschreven. Ze blijven de betwistingen wel situatie per situatie bekijken. De gedupeerden hebben een maand de tijd om de boete aan te vechten; dat kan alleen met een officiële brief via de post.

“Dit is geen nieuw probleem”, benadrukt Martin Vander Elst, initiatiefnemer van het Comité Non au Plan Good Move. De tegenstanders waarschuwen al langer voor de collateral damage door het circulatieplan. “Sinds de aankondiging van Good Move was snel duidelijk dat de buurtbewoners hun twijfels hadden bij de omvormingen. Niemand wou toen luisteren, met blijvende chaos tot gevolg.”

Een eerste aanvraag voor een collectieve kwijtschelding van de boetes werd trouwens helemaal genegeerd, geeft Vander Elst aan. “We plannen dan ook om bij de volgende gemeenteraad het probleem nogmaals aan te halen.” Comité Non au Plan Good Move hoopt dan ook het debat over Good Move opnieuw te kunnen opstarten. “Iedereen wil duidelijkheid over de toekomstplannen rond het circulatieplan.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni