Metro 3: het nieuwe metrostation Verboekhoven

| Metro 3: het nieuwe metrostation Verboekhoven.

Gunstig advies voor metro 3, maar met 200 voorwaarden

JP
© BRUZZ
27/05/2022

De overlegcommissie heeft een gunstig advies over het Metro 3-project uitgebracht. Het advies bevat wel zo'n 200 voorwaarden, waaronder het schrappen van de geplande voetgangersbrug die van het tramstation Verboekhoven tot aan het toekomstige, gelijknamige metrostation loopt.

In de overlegcommissie zitten de gemeenten Schaarbeek, Evere, de Stad Brussel en enkele Gewestelijke diensten. De voorwaarden die ze stellen, omvatten de herziening van de afwateringsplannen voor het metrostation Riga, de herziening van de mobiliteitsvoorzieningen rond het station Bordet, en het afzien van de geplande voetgangersbrug bij het station aan het Verboekhovenplein.

Andere voorwaarden gaan over de inrichting van de openbare ruimte en de omgeving van het station Colignon. Zo vraagt het overlegcommissie om waterfonteinen te plaatsen, de straatlantaarns terug te schuiven aan de voorkant van het stadhuis en de geplande winkel in het station te schrappen.

Bovendien eist het overlegcommissie dat de exploitatie van de metro voldoet aan de doelstellingen van het milieuconvenant voor lawaai, zowel overdag als 's nachts, en moet voldoen aan de richtlijn voor trillingen.

In een eerder stadium raakte het advies van de gemeente Schaarbeek al bekend. Nu volgt het advies van de drie betrokken gemeenten (Evere, Schaarbeek en de Stad Brussel).

Verder onderzoek

Beliris en de MIVB nemen nota van het advies. "We gaan nu het grote aantal voorwaarden analyseren met de MIVB en andere partners," zegt Beliris-directeur Cédric Bossut aan BRUZZ. In een tweede fase zal het urban.brussels, de gewestadministratie die vergunningen afgeeft, bekijken of ze een vergunning afgeven of eerst om bepaalde wijzigingen vragen.

Ter herinnering: de uitbreiding van metro 3 gaat om 7 metrostations tussen Noordstation en Bordet. Daarbij komen er vier nieuwe stations in Schaarbeek: Liedts, Colignon, Verboeckhoven en Riga. Ook komt er een tunnel van het Noordstation naar Bordet en een metrodepot in Haren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni