Het Collignonplein en gemeentehuis Schaarbeek met het toekomstige station voor metro 3

| Het Colignonplein en gemeentehuis Schaarbeek met het toekomstige station voor metro 3.

Gunstig advies voor metro 3 naar Bordet, maar waslijst aan voorwaarden

Kris Hendrickx
© BRUZZ
13/05/2024

De overlegcommissie heeft een gunstig advies met voorwaarden uitgebracht voor de verlenging van de toekomstige metrolijn 3 naar Bordet. Er moeten onder meer extra garanties komen voor de stabiliteit van gebouwen. De nieuwe lijn moet ook anticiperen op een eventuele verdere verlenging naar Haren en Zaventem.

Met het advies van de overlegcommissie is een nieuwe stap gezet in de saga van metro 3. Het dossier van de metrolijn valt uiteen in twee grote delen: de omvorming van de huidige premetro tot een metro (die werken zijn bezig en stoten momenteel op grote moeilijkheden rond het Zuidpaleis dat grotendeels moet afgebroken worden) en de – latere – uitbreiding naar Schaarbeek en Evere met zeven gloednieuwe metrostations.

Het advies betreft dat laatste deel. De overlegcommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en verschillende gewestadministraties, geeft een gunstig advies, maar voegt daar wel een lange lijst van 125 voorwaarden aan toe. De Stad Brussel onthield zich. Tijdens het openbaar onderzoek dat aan de overlegcommissie voorafging, werden 214 reacties ingezonden.

Stabiliteit garanderen

De allereerste voorwaarde klinkt als een echo van de problemen ter hoogte van het Zuidpaleis. Daar bleek de gekozen techniek voor de tunnel tussen het nieuwe metrostation Toots Thielemans en station Anneessens niet compatibel met de onstabiele ondergrond van de Zennebedding. De voorwaarde luidt dat er een nota moet komen die aantoont dat de gekozen technieken de stabiliteit van alle betrokken gebouwen rond de werven garanderen.

3a5bc303-m3planmetro.png

MIVB

| De groene lijn is de geplande nieuwe metrolijn 3.

De vrees voor de negatieve gevolgen van de werken blijkt ook uit de eis om een real-time monitoring te organiseren van de trillingen en verzakkingen die de tunnelboor zal veroorzaken. Voor het gemeentehuis van Schaarbeek vraagt de commissie een bijkomend technisch rapport over de stabiliteit. De bouwheer zal ook al vooraf aan alternatieve oplossingen moeten denken voor het geval de gekozen techniek op die plek toch problemen oplevert.

Voorwaarde twee kijkt alvast verder in de toekomst. De huidige verlenging moet zo worden aangelegd dat een latere uitbreiding mogelijk is. Het zou dan om een aansluiting met Haren of zelfs de luchthaven van Zaventem kunnen gaan.

De overlegcommissie wil verder dat het bovengrondse en ondergrondse openbaar vervoersnetwerk optimaal op elkaar wordt afgestemd tegen de opening van de toekomstige metrolijn.

Fietsinfrastructuur

In de waslijst met voorwaarden valt ook de aandacht voor fietsenstallingen op. De overlegcommissie wil bijvoorbeeld weten waarom er geen fietslokalen komen in de stations Liedts en Colignon en vraagt in het algemeen meer overdekte fietsparkeerplaatsen. Er moeten verder fietssleuven langs de trappen komen.

De adviestekst vraagt ook meer banken in de stations, waarvan een kwart over rug- en armleuningen moet beschikken. Ook toiletten in de stations voor wie minder mobiel is zijn een aandachtspunt.

In de lijst, die je onder dit artikel kan raadplegen, is er verder ook aandacht voor de vergroening rond de stations. Zo moet de bomen rond de stations minstens over 1,20 meter aarde beschikken. En met name het Colignonplein voor het Schaarbeekse gemeentehuis moet groener worden dan de huidige plannen aangeven.

Vergunning

Het advies van de overlegcommissie is een nieuwe stap richting de nieuwe metro, maar een vergunning is er daarmee nog niet. Die wordt afgeleverd door de gewestadministratie Urban en wordt pas verwacht tegen het eind van dit jaar.

"Beliris heeft nu 6 maanden om gewijzigde plannen in te dienen," klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons (Vooruit.brussels). "Als de plannen voldoen aan de voorwaarden van de overlegcommissie, dan kan er een vergunning verleend worden." Op dat moment is naar alle verwachting al een nieuwe gewestregering op post, die ook nog zijn zeg kan doen over het dossier van de metroverlenging.

De kosten voor het hele metroproject bleven de voorbije jaren ook stijgen en worden nu al op 4,7 miljard geraamd, terwijl het Gewest tegen een financiële put aankijkt.

Het volledige advies van de overlegcommissie vind je hier.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Evere , Schaarbeek , Mobiliteit , Stedenbouw , noordelijke deel metro 3 , Metro 3

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni