1793 METRO 3 paneel

Meer dan tweehonderd bezwaarschriften tegen noordelijk deel metro 3

© BRUZZ
21/03/2024

Op 14 maart werd het openbaar onderzoek afgerond naar het noordelijk deel van Metro 3. De overlegcommissie volgende week belooft nog een fors debat op te leveren. Zo’n 100 mensen willen hun zegje doen over de bouwplannen.

Het gaat om de vergunningsaanvraag naar de metrotunnel van 4,5 kilometer en de zeven stations op grondgebied Schaarbeek, Evere en Brussel-Stad. Het tweede openbaar onderzoek omhelst een resem kleinere wijzigingen in onder meer de vormgeving van de openbare ruimte rondom de toekomstige metrostations en de verplaatsing van bushaltes en bomen.

Een heikel punt is de tunnel die de gemeente Schaarbeek moet doorkruisen, maar die – volgens een advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen – het gemeentehuis instabiel dreigt te maken.

Marc Weber, kabinetschef van burgemeester Cécile Jodogne (Défi), liet weten dat er tijdens het onderzoek zo’n 200 bezwaarschriften werden ingediend in Schaarbeek terwijl 100 mensen aangaven gehoord te willen worden tijdens de overlegcommissie. Die staat volgende week gepland op 26 maart. De meeste opmerkingen zouden "technisch" van aard zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op de locaties van de werken en de organisatie van de openbare ruimte.

Tweehonderd bezwaarschriften lijkt op het eerste zicht niet bijzonder veel in een gemeente met meer dan 130.000 inwoners. Daar moeten evenwel nog de reacties van de andere betrokken gemeenten worden bijgeteld. In Stad-Brussel gaat het slechts om 5 opmerkingen waarvan er vier op de overlegcommissie gehoord zullen worden, maar voor Evere zijn nog geen cijfers bekend. Bij de eerste vergunningsaanvraag voor de verlenging van metro 3 van het Noordstation naar Bordet ging het bovendien "maar" om een honderdtal bezwaarschriften in totaal.

Advies

In de overlegcommissie zetelen vertegenwoordigers van de gemeente en het gewest. Burgers die hiervoor een aanvraag indienden tijdens het openbaar onderzoek, kunnen er een laatste keer hun visie komen toelichten.

De overlegcommissie velt uiteindelijk een oordeel over het project en geeft hierover een advies aan de vergunningverlenende overheid. Die is niet gebonden door het advies, maar in de praktijk weegt dit wel zwaar door.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Stedenbouw , Metro 3 , overlegcommissie , openbaar onderzoek , Marc Weber

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni