Minstens 22 elektrische taxi's van de weg gehaald

ADD
© Belga - BRUZZ
04/01/2022

22 elektrische taxi's in het Brussels gewest zullen van de weg worden gehaald na een recente uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in het voordeel van een kandidaat die nipt werd verslagen bij de toekenning van een vijftigtal licenties om met de eerste elektrische taxi's te mogen rijden, in 2013. Dat meldt L'Echo op dinsdag.

Voor de derde keer heeft de Raad van State het besluit uit 2013 voor de toewijzing van licenties voor het gebruik van elektrische taxi's nietig verklaard. Deze keer is er wel een belangrijk verschil: de nietigverklaring, die eind 2021 is uitgesproken, stelt geen verlenging toe van de huidige stand van zaken. Dat in tegenstelling tot de twee vorige besluiten die een periode van vier maanden voorzagen om de situatie recht te zetten. Concreet betekent het dat exploitanten van elektrische taxi's de voertuigen niet langer mogen gebruiken.

In 2016 had de Raad van State zich al uitgesproken in het voordeel van exploitant SPRL Rayane & Partners, die een beroep tot nietigverklaring had ingesteld. De directeur van het bedrijf, een kandidaat die drie jaar eerder nipt was verslagen bij de toekenning van een vijftigtal vergunningen voor de eerste elektrische taxi's, had het gebrek aan transparantie bij de beoordeling van de criteria tijdens het selectieproces aan de kaak gesteld.

Nieuw geschil

"Mijn cliënte, van wie verschillende punten zonder enige rechtvaardiging zijn ingetrokken, is er nu diep van overtuigd dat alles in het werk wordt gesteld om haar deze vergunningen te ontzeggen," aldus advocaat Bernard Francis in L'Echo. Minister-President Rudi Vervoort (PS), bevoegd voor de taxi's, stelt alvast dat de toekomstige taxiverordening voorziet in de toewijzing van nieuwe vergunningen voor elektrische taxi's

Intussen is er al een ander punt dat aanleiding kan geven tot een nieuw geschil. Terwijl een vijftiental actieve exploitanten met in totaal 44 voertuigen door de uitspraak van de Raad van State worden getroffen, zijn er volgens Vervoort slechts tien exploitanten die door de niet-verlenging van hun vergunningen worden getroffen. Deze tien vergunningen moeten worden teruggegeven aan Brussel Mobiliteit en 22 elektrische taxi's zullen daarmee uit het verkeer worden gehaald.

De vergunningen van vijf andere exploitanten zijn vernieuwd dankzij aanvragen die vóór de uitspraak van de Raad van State zijn ingediend. Dat is althans de redenering van het kabinet Vervoort. Advocaat Bernard Francis het niet eens met deze interpretatie. "Het maakt geen verschil of de verlenging van de vergunningen vóór of na de uitspraak van de Raad van State heeft plaatsgevonden. Deze verlenging berust op een onwettige grondslag, aangezien het decreet waarop zij berust met terugwerkende kracht is ingetrokken," concludeert hij in L'Echo.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni