| Simulatiebeeld van het nieuwe Arthur Van Gehuchtenplein.

MIVB stelt nieuwe tramterminus voor aan Brugmannziekenhuis

EC
© BRUZZ
26/12/2023

De nieuwe eindhalte van tramlijn 62 komt aan het Brugmannziekenhuis in Laken te liggen. Dat blijkt uit plannen van vervoersmaatschappij MIVB. Die heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de herinrichting van het Arthur Van Gehuchtenplein en de omliggende straten. Daar moeten 70 parkeerplaatsen wijken.

De vergunningsaanvraag is deze maand ingediend en beschikbaar via openpermits.brussels. Tram 62 had vroeger een eindhalte aan het kerkhof van Jette, maar die verdween bij de herinrichting van de wijk daarrond. De werken aan het kerkhof en de omliggende tramsporen zijn bijna klaar.

MIVB heeft nu een nieuwe locatie voor de terminus gevonden, zo blijkt uit de laatste vergunningsaanvraag. De eindhalte komt in die nieuwe plannen aan het Arthur Van Gehuchtenplein te liggen, aan de ingang van het Brugmannziekenhuis in Laken. Dat plein krijgt samen met de omliggende Guillaume De Greeflaan en Ernest Masoinlaan in buurgemeente Jette een grondige facelift. De plannen zijn onder meer bedacht met het studiebureau Árter, dat eerder al het Fernand Cocqplein in Elsene renoveerde.

Bomen kappen en vervangen

In de plannen is een diepere, groene trambedding voorzien, met betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en betere insijpeling van regenwater. Er komen 52 extra fietsparkeerplaatsen in de buurt, vijf drop-offzones voor deelsteps en -fietsen en zes parkeerplaatsen voor personen met een handicap. In de plaats daarvan moeten wel 70 autoparkeerplaatsen wijken in de twee lanen en op het plein.

Ook een aantal bomen moet sneuvelen, weliswaar om plaats te maken voor nieuw groen. In totaal zullen 91 nieuwe bomen geplant worden in de plannen, vooral op het plein en in de Masoinlaan en zowel hogere als lagere soorten. De MIVB wil wel eerst 67 bestaande bomen kappen, waarvan 50 van de 53 in de Guillaume De Greeflaan. Na de herinrichting krijgt de buurt dan in principe 24 bomen meer dan vandaag.

Ten slotte komt er nieuwe verlichting op en rond het plein, een openbare toilet die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, nieuwe zitbanken en een speeltuin voor kinderen.

231225_Guillaume De Greeflaan_Jette_MIVB simulatie

| Simulatie van de nieuwe trambedding in de Guillaume De Greeflaan, met nieuwe bomen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni