Naar schatting dertigduizend betogers voor beter klimaat

JDK
© BRUZZ - Belga
23/10/2022
Updated: 23/10/2022 17.43u

Bijna honderd organisaties uit het hele land hadden verzamelen geblazen om het klimaatthema hoger op de politieke agenda te krijgen. Daar gaven tussen de 25.000 en de 30.000 betogers gehoor aan. Er waren geen noemenswaardige incidenten.

In Brussel heeft de klimaatmars van de Klimaatcoalitie zich zondagmiddag op gang getrokken. Met slogans als "Change the policy, not the climate", "Er is geen Planet B" en "Hoeveel crisissen nog voor er actie komt?" lieten duizenden activisten zichzien en horen voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

De mars is een initiatief van de overkoepelende Klimaatcoalitie, die onder meer milieuorganisaties, vakbonden, jeugdverenigingen en burgerbewegingen omvat. De concrete aanleiding is de internationale Klimaatconferentie die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. De organisatoren richten zich echter ook tot de nationale en regionale overheden in ons land.

"De jaren waarin we op straat moesten komen voor ambitie en urgentie liggen gelukkig wat achter ons", zegt Zanna Vanrenterghem van de Klimaatcoalitie. "Nu komen we vooral op straat omdat we concreet actie nodig hebben in het energieverhaal en rond landbouw."

Vooraan in de klimaatmars lopen de Keniaanse klimaatactiviste en inheemse leiders uit het Amazonewoud. Ze vragen klimaatrechtvaardigheid, omdat ze klimaatslachtoffer zijn, zonder de klimaatcrisis eigenlijk te veroorzaken.

De Klimaatcoalitie eist onder meer een belasting op de overwinsten van energiebedrijven en een huisvestings- en energiepact, maar ook aandacht voor de druk op het mondiaal voedselsysteem, dat lijdt onder de periodes van droogtes en de overstromingen als gevolg van de klimaatverandering. "De natuur en de factuur hebben een gezamenlijke vijand: fossiele brandstoffen. Omdat we vasthangen aan fossiele brandstoffen in een heel oud model, zijn we een speelbal van de gas- en olieprijzen. We moeten naar volledig hernieuwbare energie waarbij mensen eigen energie kunnen opwekken en delen", stelt Vanrenterghem.

Klimaatmars 23 oktober 2022

| Een hoge opkomst op de klimaatmars van 23 oktober 2022

Opvallend veel jongeren waren aanwezig op de klimaatmars. Bij de organiserende Klimaatcoalitie hoort dan ook een groot jeugdblok, waaronder de Vlaamse Jeugdraad en Youth for Climate. "De toekomst van onze jeugd staat op het spel", zegt Simon Sterck, die in beide jongerenorganisaties zetelt. "We zijn de voorbije jaren met verschillende crisissen geconfronteerd, maar de klimaatcrisis is het overkoepelende probleem daarvan."

Ook verschillende armoedeorganisaties namen deel aan de klimaatmars in Brussel. "Mensen in armoede zijn vaak het eerste slachtoffer van de klimaatverandering", zegt Heidi Degerickx van het Netwerk Tegen Armoede. De armoedeorganisaties willen er naar eigen zeggen voor waarschuwen dat de ongelijkheid alleen maar zal toenemen als de klimaatcrisis niet op de juiste manier wordt aangepakt.

Uiteindelijk zouden er 25.000 manifestanten (volgens de politie) à 30.000 (volgens de organisatoren) van Noordstation naar Jubelpark trekken. Naast heel wat middenveldorganisaties en jeugdverenigingen waren er ook tal van politieke partijen aanwezig zoals Ecolo, Groen, PS en PTB-PVDA. De betoging verliep rustig.

Klimaatmars van 23 oktober 2022

| Klimaatmars van 23 oktober 2022

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni