| De Firmin Lecharlierlaan wordt een eenrichtingsstraat.

Nieuw circulatieplan moet Jetse Lecharlierwijk autoluw maken

EC
© BRUZZ
26/01/2022

De wijk rond de Firmin Lecharlierlaan in Jette krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Er komen knips om doorgaand verkeer te weren en twee schoolstraten. In de lente wil de gemeente de eerste, tijdelijke, aanpassingen doorvoeren. Later volgt een volledige heraanleg van de Lecharlierlaan.

De gemeente stelde de plannen dinsdagavond voor aan de buurtbewoners. Die zijn opgesteld na drie participatieve workshops met de buurt onder leiding van studiebureau Tridée.

Concreet wordt de hele wijk tussen de Jetselaan, de Carton de Wiartlaan, de Charles Woestelaan en de De Smet de Naeyerlaan opnieuw ingericht. Die wijk ligt ongeveer tussen metrohalte Belgica en het Spiegelplein. De Firmin Lecharlierlaan wordt een eenrichtingstraat tussen de Odon Warlandlaan en de Levis Mirepoixlaan. Buslijn 14 van de MIVB kan wel nog altijd in twee richtingen rijden, net als fietsers trouwens. (Lees verder onder de kaart)

Circulatieplan Lecharlierwijk Jette

| Het circulatieplan voor de Lecharlierwijk: de blauwe lijnen stellen de geplande verkeersknips voor. Tussen de oranje lijnen komt een schoolstraat.

Ook de Paul De Mertenlaan wordt een eenrichtingsstraat. Aan het eind van die straat komt een knip, zodat sluipverkeer vanuit de Jetselaan niet meer in de wijk kan rijden. Een andere knip komt aan het Amnesty Internationalplein. Een derde knip verhindert dat auto’s vanuit de Lecharlierlaan tot in de Longtinstraat rijden. Tenslotte wordt de Woestelaan afgesloten van de Levis Mirepoixlaan met een vierde knip.

Schoolstraten

In de perimeter liggen vijf scholen. Daarom komen er ook twee schoolstraten, die enkel rond de schooluren (’s morgens en rond 16 uur) afgesloten zullen zijn voor autoverkeer. Het gaat om twee delen van de Mirepoixlaan. Een daarvan sluit aan op de geplande knip aan het Amnestyplein.

“Zo komt er aan Amnesty veel meer plaats vrij voor een groen plein,” zegt schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Groen) uit Jette. Wanneer dat plein opnieuw aangelegd wordt, is niet bekend. “Dit is het circulatieplan. De heraanleg van de wijk volgt later.” Ook op de hoek van de Longtinstraat met de Lecharlierlaan moet dan ruimte vrijkomen voor extra groen.

"De bewoners gaan aan levenskwaliteit winnen. Vandaag is het autoverkeer te intens en te snel"

Nathalie De Swaef, schepen voor Mobiliteit

Nathalie De Swaef, kandidaat Vlaams Parlement voor Groen

De volledige Firmin Lecharlierlaan krijgt dan ook een nieuwe look. Er komt meer plaats voor groen en betere voetpaden, belooft de gemeente, maar het plan voor die heraanleg is nog niet afgerond.

“We willen nu zo snel mogelijk de eerste, tijdelijke knips doorvoeren,” zegt schepen De Swaef. Die eerste herinrichtingen beginnen deze lente. De schoolstraten zullen in september starten met een proefproject van één jaar. “In september 2023 worden zij dan definitief,” zegt De Swaef. Als alles goed gaat, moeten alle werken afgerond zijn in 2025.

Good Move

Het plan ligt in lijn met de doelstellingen van Good Move, het gewestelijk mobiliteitsplan dat verkeersluwe wijken wil creëren in heel Brussel. De Lecharlierwijk komt daarbij eigenlijk pas later aan de beurt (als onderdeel van een ruimere 'maas'), maar de gemeente was zelf al twee jaar over een nieuw circulatieplan aan het denken. De bevoegde schepenen zijn tevreden dat het zover is. "De bewoners gaan aan levenskwaliteit winnen. Vandaag is het autoverkeer in hun wijk te intens en te snel," zegt De Swaef.

“De doorstroming en toegankelijkheid van de wijk zullen misschien meer worden ingeperkt, maar goed behouden blijven, terwijl voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit zullen kunnen genieten van nieuwe, aangepaste en veiligere infrastructuren,” zegt Jets burgemeester Hervé Doyen (LB/CDH).

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond geschreven dat de volledige Lecharlierlaan een eenrichtingsstraat wordt. Dat klopt niet. Het eenrichtingsverkeer geldt enkel voor het stuk tussen de Odon Warlandlaan en de Levis Mirepoixlaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Jette , Mobiliteit , Firmin Lecharlierlaan , nathalie de swaef , circulatieplan , schoolstraten , Good Move , autoluwe wijken

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni