Nieuw circulatieplan voor Kuregem uitgerold

AM, EDB
© BRUZZ
04/07/2022

Samen met de start van de zomervakantie wordt ook het plan voor de autoluwe wijk in Kuregem uitgerold. Het nieuwe circulatieplan kadert in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move en wordt gefinancierd door het Brussels Gewest.

Anderlecht keurde het nieuwe circulatieplan, dat stapsgewijs wordt uitgerold, goed in februari. Deze week gaat het plan ten zuiden van het kanaal in voege, nadien komt het noorden aan de beurt. Ten laatste op 15 juli zal de eerste fase van het plan van kracht zijn. "In een latere fase wordt er samen met het Brussels Gewest een volledige heraanleg gepland voor de Bergensesteenweg," klinkt het in een persbericht van de gemeente.

Het nieuwe plan voor de autoluwe wijk haalt de mosterd bij het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move en is het product van burgerparticipatie en overleg tussen de verschillende, betrokken actoren, laat de gemeente weten.

"Door middel van allerhande ingrepen in de openbare ruimte, zoals eenrichtingsstraten, verkeersfilters en lussen wordt het voor gemotoriseerd verkeer minder aanlokkelijk om door de wijk te rijden," klinkt het. "Minder sluipverkeer betekent niet alleen meer plaats voor voetgangers en fietsers: ook het openbaar vervoer zal er wel bij varen doordat trams en bussen vlotter zullen rijden."

Het plan creëert zeven nieuwe pleintjes (zie kaart onder dit artikel). Op elk van de pleintjes gaan lokale vzw's aan de slag met een participatief traject dat de definitieve vormgeving zal voorbereiden. "Het eerste jaar wordt de impact van het nieuwe plan gemonitord, waarna een evaluatie zal volgen. In samenspraak met de buurtbewoners kan bijgestuurd worden waar nodig."

autolouwe_wijk_anderlecht.jpg

Het plan met de verschillende fases van het nieuwe circulatieplan in Kuregem

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni