Ook Anderlecht heeft plan voor autoluwe woonwijken

Kris Hendrickx
© BRUZZ
02/02/2022

| Doorgaand autoverkeer dwars over het Raadsplein wordt vanaf deze zomer onmogelijk.

Anderlecht heeft het circulatieplan voor een eerste autoluwe wijk goedgekeurd. In Kuregem ontstaan daardoor vanaf deze zomer tal van nieuwe pleintjes. Met de Bergensesteenweg wordt de belangrijkste doorgaande as voorlopig wel ongemoeid gelaten.

In het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move willen het Gewest en de Brusselse gemeenten tegen 2030 alle woonwijken autoluw maken. Dat gebeurt door het doorgaand verkeer er te weren. Elk jaar moeten er vijf van die wijken bijkomen.

De gemeente Schaarbeek beet vorige week de spits af met haar plan voor een autoluw hart van de gemeente. Gisteren dinsdag volgde Anderlecht met groen licht in het schepencollege voor een nieuw circulatieplan in Kuregem (zie kaart). Net als in Schaarbeek kwam het plan tot stand na een participatietraject met onder meer bewoners en mobiliteitsverenigingen. Het doorgaand verkeer zal vooral geweerd worden via eenrichtingsverkeer en verkeersfilters, die autoverkeer de doorgang versperren.

autoluwe_wijk_kuregem.jpg

“Het plan steunt op vier principes,” legt burgemeester Fabrice Cumps (PS) uit. “We willen de inwoners in de eerste plaats beschermen tegen de nadelige gevolgen van het doorgaande verkeer. Daarnaast moeten alle plekken in de gemeente wel bereikbaar blijven, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Een derde prioriteit is dat we het openbaar vervoer vlotter willen laten rijden. En ten slotte willen we de openbare ruimte herverdelen.”

Mobiliteitsschepen Susanne Müller-Hübsch (Groen) wijst erop dat de de concrete ingrepen in veel gevallen voor nieuw pleintjes zullen zorgen, omdat er geen autoverkeer meer rijdt. “Dat is bijvoorbeeld zo op de Brogniezstraat ter hoogte van de Jerezstraat, aan de Herzieningslaan, de Moreaustraat, de Kliniekstraat en het Lemmensplein, dat groter wordt.”

"We beschermen de inwoners tegen doorgaand verkeer, maar alle plekken in de wijk blijven wel bereikbaar"

Fabrice Cumps, burgemeester

Een van de meest opvallende veranderingen is voor het Raadsplein, waar het gemeentehuis zich bevindt. Dat plein wordt vandaag in twee gesneden door een as waarop zowel de tram, auto’s als actieve weggebruikers passeren. In de toekomst wordt het autoverkeer op die plek gebannen, waardoor de pleinhelften weer samengroeien.

Bergensesteenweg voorlopig ongemoeid

In de aanloop naar het goedgekeurde plan lagen nog ambitieuzere scenario’s op tafel. In elk van die denkoefeningen werd het doorgaand verkeer ook geweerd op de Bergensesteenweg, de belangrijkste verkeersas in de wijk. Er was zelfs een voorstel voor een voetgangerszone ter hoogte van de Ropsy Chaudronstraat. Aan die as verandert voorlopig nog niets, geeft het gemeentebestuur toe.

“De Bergensesteenweg pakken we in een later stadium aan in de geest van Good Move,” zegt Müller-Hübsch. “Wellicht hebben we daar een zware heraanleg nodig, die meteen het hele bedrag van vier miljoen zou opsouperen dat we van het Gewest krijgen. Dat spenderen we nu liever in de woonstraten. Ondertussen onderzoeken we of we steun kunnen krijgen bij het Gewest voor een zwaardere ingreep op de Bergensesteenweg.” Aan welk scenario de gemeente denkt, wil de schepen vandaag niet kwijt.

“De Bergensesteenweg pakken we later aan in de geest van Good Move. Wellicht hebben we daar een zware heraanleg nodig"

Susanne Müller-Hübsch, mobiliteitsschepen

RONDE Susanne Muller BRUZZ ACTUA 1610

Een andere reden om de Bergensesteenweg vandaag ongemoeid te laten is economisch. “Het kruispunt is erg belangrijk voor de handelszaken die er zich rond bevinden,” benadrukt Müller-Hübsch. “Dit is niet zomaar een kruispunt in een woonwijk, maar in een buurt met een heel bedrijvige economie. Nu die het door de coronacrisis zo moeilijk heeft, willen we die economie niet nog moeilijker maken.”

Aan de kanaalkades wordt niet geraakt. Op aandringen van Abattoir blijft autoverkeer mogelijk in de twee richtingen op de Nijverheidskaai, ter hoogte van de slachthuizen.

Een klein deel van de wijk bevindt zich overigens op Molenbeeks grondgebied. Daar gebeuren enkele kleinere wijzigingen (ter hoogte van het Hertogin van Brabantplein rechts boven op het plan).

Vanaf deze zomer

De nieuwe circulatiemaatregelen worden in de zomer ingevoerd, zodat bewoners en bezoekers van de wijk aan de nieuwe situatie kunnen wennen terwijl er minder verkeer is. “We zullen dan ook voor animatie zorgen in die nieuwe openbare ruimte,” weet de mobiliteitsschepen.

In de aanloop naar de zomer volgt nog een communicatie- en informatiecampagne. De bewoners zullen ook kunnen meebeslissen over de voorlopige inrichtingen van de nieuwe openbare plekken. "Elke verandering levert wel wat stress op," aldus Müller-Hübsch. "Maar met geduld, luisterbereidheid en de kansen die dit project biedt voor de jeugd in de wijk, wordt dit project zeker een succes."

Na een jaar volgt een evaluatie en een eventuele bijsturing. In een later stadium wordt de vrijgekomen openbare ruimte ook opnieuw aangelegd. Een timing daarvoor is er nog niet.

1778 Goodmove Bergensesteenweg en Ropsy Chaudron

| De hoek van de Bergensesteenweg en de Ropsy Chaudronstraat verandert nog niet. De gemeente wil de Bergensesteenweg pas later aanpakken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Mobiliteit , Stedenbouw , Good Move , susanne müller-hübsch , Fabrice Cumps , autoluwe wijken , circulatieplan , doorgaand verkeer

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni