Overlegcomité niet eens over SmartMove, maar 'rekeningrijden niet begraven'

Steven Van Garsse
© BRUZZ
16/07/2022

Het Overlegcomité boog zich woensdag over SmartMove, het Brusselse rekeningrijden. Zoals verwacht willen Vlaanderen en Wallonië niet meestappen in het project. Toch is het project nog niet begraven, zegt bevoegd minister Sven Gatz. Brussel overwoog de voorbije maanden een grootscheepse testfase, die moest vermijden dat het Gewest de 51 miljoen euro uit het Relanceplan voor SmartMove kwijtspeelt.

SmartMove is een van de grote projecten in het relanceplan van de Brusselse Regering. Daar stond 51 miljoen euro relancegeld tegenover. De Europese commissie is het project genegen, het staat in het Brussels regeerakkoord en de Raad van State heeft geoordeeld dat Brussel het op eigen houtje kan invoeren.

Woensdag is formeel het overleg afgerond met de andere gewesten en de federale regering. De Raad van State had dat geadviseerd, en het stond ook in het regeerakkoord.

Zoals verwacht is er geen akkoord gevonden om samen te werken. Het Waals Gewest vindt dat er onvoldoende bestudeerd is wat de sociaal-economische impact voor Wallonië zal zijn, en of de Waalse autobestuurder niet benadeeld is door het Brussels rekeningrijden.

Vlaanderen staat iets genuanceerder tegenover het project. Het wil niet in het project van rekeningrijden stappen, omdat het geen deel uitmaakt van het Vlaams regeerakkoord, maar het wil meer onderzoek naar sturende verkeersfiscaliteit. Dat is in lijn met de klimaatplannen van de Vlaamse regering. Vlaanderen vraagt zich ook af of het rekeningrijden dat nu al bestaat voor vrachtwagens niet kan worden uitgebreid naar bestelwagens.

Relancegeld

De vraag is wat er nu moet gebeuren. Aan de ene kant is er het relancegeld. Er is al flink wat geld uitgegeven om de SmartMove-app te ontwikkelen en bijkomende ANPR-camera’s te plaatsen. Maar regeringspartij PS maakt er geen geheim van dat ze SmartMove deze legislatuur niet wil invoeren. Ecolo, Groen en Open VLD zijn daar wel voorstander van.

Om uit de impasse te geraken en tegemoet te komen aan de Europese verplichtingen voor het relancegeld, overwoog de Brusselse regering de voorbije maanden om een grootscheepse testfase te organiseren. Daarbij werd gemikt op 50.000 gebruikers. Ze zouden de app krijgen en een virtueel budget, en zo kunnen zien hoeveel hun autoritten kosten. Maar over de uitwerking van die testfase hangt vandaag een waas van onduidelijkheid.

Niet begraven

Daarbij komt dat het Overlegcomité de methode voor de herverdeling van het relancegeld moet vastleggen. Omdat België economisch beter presteert dan verwacht, komt er minder Europees relancegeld. De gewesten en de federale regering moeten nu gaan nagaan hoe het relancegeld herverdeeld kan worden, in functie de vooruitgang van de aangekondigde projecten. Het is niet duidelijk of SmartMove nog deel kan uitmaken van de Brusselse relancegelden.

Op vrijdag zegt minister Sven Gatz (Open Vld) op BX1 alvast dat SmartMove niet begraven is en er gezocht wordt naar een manier om het rekeningrijden in te voeren, mogelijk door een aantal etappes meer in de tijd te spreiden. De Brusselse regering buigt zich volgende week over de kwestie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni