| Een trein in Brussel

Regering wil meer treinen in ochtend, avond en weekend

TG
© Belga
14/04/2021

De federale regering wil dat de NMBS meer vroege en late treinen laat rijden, en dat het weekendaanbod uitgebreid wordt. Ook een minimaal onthaal in stations zou opgelegd worden. Dat blijkt volgens De Morgen uit een lijst eisen die in de nieuwe beheersovereenkomst zouden komen.

De lijst is recent goedgekeurd door de federale ministerraad. In het beheerscontract wordt vastgelegd welke diensten de NMBS de komende tien jaar moet leveren in ruil voor haar subsidies. Het vorige contract dateert al van 2008. Het liep af in 2012 en werd niet vervangen maar steeds verlengd, door politieke strubbelingen. De NMBS werkt momenteel dus in een onduidelijk kader, zonder duidelijke visie op de toekomst.

Nu heeft de federale regering een kader vastgelegd voor een nieuwe overeenkomst. Binnen dat kader zal de komende maanden verder worden onderhandeld. Zo vindt de ze dat de NMBS meer treinen moet laten rijden op vroege en late uren en tijdens het weekend.

Opvallend is dat er nu ook eisen komen over het onthaal in de stations. Tot nu toe ontbrak die vraag in de beheersovereenkomst, waardoor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) machteloos stond toen de NMBS onlangs besloot om 44 loketten te sluiten.

Internationale verbindingen

De regering heeft intussen ook een kader voor spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel goedgekeurd. In deze eisenbundel valt onder meer op dat het bedrijf meer en snellere internationale treinverbindingen moet helpen creëren tussen Europese steden. Tegen 2030 moeten er dubbel zoveel goederen over het spoor worden vervoerd dan nu.

In een reactie zegt minister Gilkinet dat hij de reiziger en de klant meer centraal wil zetten. "Met deze toekomstige contracten willen we het treingebruik stimuleren, met meer mensen die de trein nemen en makkelijker overstappen naar de trein. Wij willen de dienstverlening aan de reizigers en de prestaties van de vervoersbedrijven verbeteren." Volgens hem is het hebben van een "modern bestuurskader" daar een belangrijke factor in.

Vanaf volgende week buigen de eerste werkgroepen zich over de beheerscontracten, die in december 2022 van kracht gaan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni