| Een simulatiebeeld van de heringerichte Hallenstraat.

Straten rond nieuwe Brucity worden groener en fietsvriendelijk

JP
© BRUZZ
14/01/2022

De Stad Brussel heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de heraanleg van de openbare ruimte rond het nieuwe administratief centrum. Het doel is de stijl en visie van de centrale lanen verder te zetten en uit te breiden. Er komen aanzienlijk meer bomen en alle bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen.

Het gaat om de heraanleg van de Visverkopersstraat, Zwarte Lievevrouwstraat, Lakensestraat, Kiekenmarkt, Hallenstraat, Bisschopsstraat en Augustijnenstraat.

De Hallenstraat en de Kiekenmarkt zullen een voetgangerszone worden, waardoor een homogeen geheel ontstaat met de voetgangerszone van de centrale lanen. Om de verkeersstroom in deze voetgangerszone in goede banen te leiden, zullen er bij de ingangen van de Hallenstraat en de Kiekenmarkt intrekbare paaltjes worden geplaatst. De toegang zal dus uitsluitend gereserveerd zijn voor leveringen, hulpdiensten en omwonenden.

Fietsstraten

De Visverkopersstraat, Zwarte Lievevrouwstraat en de Lakensestraat worden dan weer omgevormd tot fietsstraten, waar de fietser dus voorrang krijgt op het gemotoriseerd verkeer. De straten krijgen okerkleurige fietsstroken om deze status te benadrukken. Aan de rijrichting voor autoverkeer verandert niets. Autoverkeer zal mogelijk blijven richting het zuiden, naar de Anderlechtsepoort. Naar de Antwerpsepoort is enkel busverkeer toegelaten.

Voor het nieuwe administratief centrum zal een pleintje aangelegd worden op het huidige kruispunt van de Zwarte Lievevrouwstraat met de Melsensstraat en de Joseph Plateaustraat. De ruimte daarvoor ontstaat door het knippen van dit kruispunt voor autoverkeer.

Om de aanpassingen mogelijk te maken worden alle parkeerplaatsen voor auto's geschrapt. Er komen wel 140 fietsenrekken.

Extra bomen

De vele bushaltes in de omgeving worden logischer georganiseerd. De bushalte aan de Zwarte Lievevrouwstraat zal worden verwijderd, de bushalte in de Augustijnenstraat zal worden omgevormd tot een halte voor transitbussen. De bushalte aan de Bisschopsstraat zal worden behouden en zal worden voorzien van een afdak. In de Visverkopersstraat zullen ook twee nieuwe haltes met afdak worden gebouwd.

In de zone zouden 2 ongezonde bomen gekapt worden en 43 nieuwe bomen van verschillende soorten geplant worden. Er komen ook verschillende groene perken met bloemen en grassen. Die worden zo gekozen dat er in elk seizoen wat te zien zal zijn. De groene zones moeten ook voor een natuurlijk waterbassin zorgen in geval van hevige regenval. In de Hallenstraat, Kiekenmarkt en Gretrystraat zal nieuwe straatverlichting worden geïnstalleerd die is afgestemd op de verlichting van de centrale lanen.

"De straten rond het toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel zijn de missing link tussen de voetgangerszone en de Sint Katelijnewijk," zegt Ans Persoons (one.brussels - Vooruit), schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte. "Bedoeling van deze heraanleg is om de wijken beter met elkaar te verbinden. De grond wordt veel minder mineraal, waardoor we meer water kunnen opvangen en de straten koeler blijven bij sterke hitte."

Het vergunningsdossier is online te raadplegen via openpermits.brussels. Wie dat wil kan een bezwaarschrift of opmerking indienen tot 10 februari 2022. De overlegcommissie zal nadien met die reacties en een reeks adviezen aan de slag gaan om een oordeel te vellen over de plannen. Als dat positief is kan er een bouwvergunning afgeleverd worden.

voor_en_na.jpg

| De Hallenstraat nu en de Hallenstraat na de heraanleg.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni