Taxiplan kan volgende week al goedgekeurd zijn

© KVDP/BRUZZ
| Chauffeur rijdt mee in stoet tijdens taxiprotest op 30 september 2021.

De Brusselse regering beschouwt het uitrollen van het taxiplan als haar eerste prioriteit. Het voorontwerp van ordonnantie dat vorige week is goedgekeurd, wordt vermoedelijk volgende week vrijdag al ter stemming voorgelegd aan het Brussels Parlement. Minister-president Rudi Vervoort (PS) ziet geen heil in de oplossing die Uber naar voren schuift.

Door een arrest van het hof van beroep in een zaak tussen Taxis Verts en Uber is een juridische leemte ontstaan in Brussel. Het langverwachte taxiplan van minister-president Vervoort, dat donderdag door de ministerraad is goedgekeurd, moet daar aan mouw aan passen. De minister-president wil er nu ook geen gras meer over laten groeien. Woensdag al zal het uitgebreid Bureau – de fractievoorzitters en een tweede lid per partij – zich over het ordonnantievoorstel buigen.

Spoedprocedure

Nadien kan het besproken worden in de commissie Mobiliteit en in het beste geval staat het volgende week vrijdag (10 december) op de agenda van het Brussels Parlement. “De ordonnantietekst zal in zijn geheel, zonder wijzigingen, worden ingediend,” laat PS-fractievoorzitter Ridouane Chahid optekenen bij L’Echo. Dat zal in spoedprocedure gebeuren.

Als er die vrijdag goedkeuring wordt gegeven aan het taxiplan zal het ordonnantievoorstel gedragen worden door het Parlement in plaats van enkel door de regering. Een gewiekst manoeuvre, want op die manier moet er geen advies gevraagd worden aan de Raad van State en kan het taxiplan dus sneller het daglicht zien. Nog volgens L’Echo smoort de partij PS zo ook elk serieus debat over het tegenvoorstel van Uber in de kiem.

Concurrentiestrijd wegwerken

Het taxiplatform stelt namelijk voor om van de verouderde Brusselse ordonnantie uit 1995 slechts een artikel te wijzigen, bijvoorbeeld door de vereiste om drie uur op voorhand te moeten reserveren te schrappen. Uber-wagens zouden ook op stal moeten blijven als er geen bestelling is, maar rijden in de praktijk permanent rond. “Ons doel is niet om het model van Uber in stand te houden,” pareert Chahid.

Nochtans hadden vele oppositiepartijen geopperd om Ubers voorstel te aanvaarden, vooral om een sociaal bloedbad te vermijden. In Brussel rijden zo’n 2.000 chauffeurs rond. “Net om een kakofonie aan regels te vermijden, komen we met een sociale tekst die de concurrentieproblemen in de sector definitief aan banden legt,” aldus Chahid. De ordonnantie zou de verschillen tussen de reguliere taxidiensten en platformen als Heetch of Uber wegwerken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?