Een foto van het fietspad langs de Koolmijnenkaai in Molenbeek, met in beeld meer dan een miljoen fietsers geteld op de fietstelpaal

| In 2021 passeerden meer dan een miljoen fietsers langs de fietstelpaal aan de Koolmijnenkaai

Telpalen zagen in 2021 vijfde meer fietsers passeren

© Belga
26/01/2022

Het aantal fietsers in Brussel is ook in 2021 verder toegenomen, nadat in het coronajaar 2020 al een toename met 64 procent was opgetekend. Dat blijkt uit de tellingen van de telpalen die op verschillende plaatsen in het gewest staan opgesteld. In 2020 werden er 4,6 miljoen fiets- of stepbewegingen geteld, vorig jaar waren dat er 5,5 miljoen. Op 20 december ging de telpaal langs het Kanaal in Molenbeek over het miljoen passages, een primeur in Brussel.

In 2020 kropen de Brusselaars massaal op de fiets. Een stijging in dezelfde grootteorde werd dan ook niet verwacht, maar duidelijk is dat de fiets populair blijft. In de jaren voor corona was er een jaarlijkse groei met om en bij de 13 procent. Behalve het kanaal in Molenbeek zijn ook de Wetstraat en de Generaal Jacqueslaan, aan de VUB, bijzonder drukke punten.

Door een technisch probleem ontbreken in de finale gegevens enkele novemberdagen met tellingen voor de paal langs de Molenbeekse Koolmijnenkaai. Op 20 december ging de teller daar dus boven de 1 miljoen, maar in de cijfers die beschikbaar zijn als open data blijven de tellingen steken op 991.549. Dat is nog altijd een stijging met 13 procent in vergelijking met 2020.

Wetstraat en Generaal Jacqueslaan

In de Wetstraat staan telpalen op het tweerichtingfietspad en aan de andere kant, richting Vijfhoek, al was een daarvan in 2020 een tijdlang buiten strijd door de aanleg van een zogenaamd coronafietspad. Het aantal passages aan die twee telpalen is met net geen derde toegenomen, van ruim 925.000 naar 1,25 miljoen – 660.000 in de ene richting, 560.000 in de andere richting.

Een derde drukke locatie is ter hoogte van de VUB langs de Generaal Jacqueslaan, waar een stijging met 40 procent is opgetekend, van 450.000 naar 630.000. In de andere richting is diezelfde laan iets minder populair bij fietsers. In 2021 passeerden er bijna 400.000, nog altijd een stijging met 17 procent.

Brussels Bike Count

Brussel Mobiliteit publiceert de tellingen op een open data-site. Twitter-account Brussels Bike Count publiceert elke dag een top drie en maakte recent ook een jaaroverzicht.

De provincie Vlaams-Brabant publiceerde dinsdag al cijfers, waaruit bleek dat daar in 2021 minder fietsers geteld werden dan in het recordjaar 2020. Tegenover 2019 werd wel een stijging opgetekend, met een kwart.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni