Stadstol of slimme kilometerheffing?

Ukkel dient motie in tegen kilometerheffing

ZM
© BRUZZ
26/03/2021

De Ukkelse gemeenteraad heeft een motie aangenomen tegen de kilometerheffing in het Brusselse Gewest. Die motie was ingediend door de fractie Ukkel Vooruit en verzet zich tegen de Brusselse kilometerheffing die er in 2022 zou komen.

Ukkel Vooruit zegt vooral het gebrek aan overleg bij de uitwerking van het project te betreuren, zo staat in La Capitale. “Zowel met de andere Gewesten als met de verschillende Brusselse gemeenten of de vertegenwoordigers van de sociaaleconomische wereld", verklaart fractieleider Marc Cools (MR) in de Franstalige krant.

De Ukkelse gemeenteraad vraagt in de motie om de plannen voor de kilometerheffing te schrappen of te herzien. De gemeenteraad vindt dat het Brusselse Gewest eerst moet voorzien in een groter aanbod van openbaar vervoer alvorens ze de belasting invoeren. De motie vermeldt ook dat de belastingheffing niet ten koste mag gaan van de meest kansarmen.

"Dit is een belangrijk signaal van de gemeenteraad van Ukkel en een oproep tot dialoog voor een eventuele hervorming van het autobelastingstelsel", aldus Cools.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni