Verkeersveiligheidsplan voor nul verkeersdoden in 2050

© Photonews
| Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet op de voorstelling van het interfederaal plan voor verkeersveiligheid

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft dinsdag samen met zijn regionale collega's het eerste interfederale plan voor verkeersveiligheid ondertekend. Met het plan 'All for Zero' willen de verschillende ministers het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te reduceren.

De regeringen willen inzetten op meer kennisdeling, een aangepaste regelgeving, de aanpak van onveilig rijgedrag en effectievere controles en straffen.

In 2019 vielen er verspreid over België 644 verkeersdoden. Veiligheidsinstituut Vias berekende daarnaast dat de maatschappelijke kost per verkeersdode in 2020 6,8 miljoen euro bedroeg. Als alle verkeersongevallen in rekening worden gebracht, loopt het totaalbedrag op tot meer dan 13 miljard euro, net geen 3 procent van het Belgisch bbp.

De ambitie is om het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar nul te reduceren en daarvoor stelde elk bestuursniveau reeds een verkeersveiligheidsplan op. Tijdens de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid dinsdag ondertekenden de verschillende ministers het allereerste interfederale plan om zo de ambities en maatregelen concreter op elkaar te kunnen afstemmen.

E-steps en helmplicht

Zo zal ingezet worden op sensibilisering en technologie om onder meer het aantal dodehoekongevallen naar nul terug te dringen. Daarnaast zal ook de regelgeving beter op elkaar worden afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe reglementering voor e-steps, waarbij onder meer wordt nagedacht over een eventuele helmplicht en het opleggen van een minimumleeftijd.

Voorts werd er ook afgesproken om een betere kennisdeling en gegevensuitwisseling te organiseren en effectiever te controleren en te sanctioneren, zeker in het geval van recidive. Meer dan één op de drie bestuurders (34,5 procent) die tussen 2014 en 2019 bij een verkeersongeluk betrokken waren, is namelijk recidivist.

2050

"Hokjesdenken heeft nog geen enkele verkeersdode kunnen vermijden. Daarom willen we nu nog beter samenwerken zodat het beleid op de verschillende niveaus op elkaar is afgestemd en we de burgers nog beter beschermen," duidde Gilkinet het interfederale plan.

Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden om zo te bekijken of het ultieme doel – nul verkeersdoden tegen 2050 – haalbaar blijft.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?