Het Brusselse stadsbestuur wijzigt de verkeerssituatie in de Vijfhoek ingrijpend. Een aanzienlijk deel van de straten wordt in september terug een zone 30. Op onderstaand plan ontdekt u welke.

In mei pakte Brussel-Stad uit met een ingrijpende maatregel: de hele Vijfhoek werd tijdelijk omgedoopt tot één groot woonerf. Dat betekent onder meer dat de snelheid er beperkt is tot 20 kilometer per uur en voetgangers de hele breedte van de weg mogen gebruiken. De maatregel moest plaats maken voor zwakke weggebruikers en het respect van de afstandsregel vergemakkelijken.

Al snel bleek dat de snelheidslimiet op veel assen dode letter bleef. Een eigen telling toonde dat 95 procent van de voertuigen zich niet aan de maximumsnelheid houdt. Op grote assen als de Wetstraat, de Pachecolaan of de Koningsstraat is 20 km/uur dan ook erg traag.

Het stadsbestuur verandert het geweer nu van schouder. Vanaf september kan op de grote assen in de Vijfhoek opnieuw 30 km/uur gereden worden. Een blik op de kaart leert ook dat vooral in de bovenstad grote gebieden hun statuut van woonerf verliezen, ook als het over kleinere straten gaat.

plan vijfhoek woonerven zones 30

“We zorgen nu voor een betere onderverdeling tussen assen die voor doorstroming zorgen, zoals de Dansaertstraat of de Wetstraat, en straten met andere functies,” legt mobiliteitsschepen Bart Dhondt (Groen) uit. “Op sommige van die doorstroomassen reden zelfs fietsers te snel. En om het overzichtelijk te houden zijn soms ook zijstraten van die assen zone 30."

De nieuwe situatie is opnieuw een voorlopige aanpassing, begint in september en blijft zes maanden geldig. “Ondertussen gaan we in dialoog met bewoners en handelaars om te kijken hoe we de binnenstad structureel aanpassen in het kader van Good Move,” legt Dhondt uit. “Want ideaal is dit natuurlijk niet. We hadden geen tijd voor echt overleg en mobiliteitsaanpassingen doe je liefst zo weinig mogelijk om geen verwarring te zaaien.”

"Sommige straten lenen zich meer tot doorstroming. Zelfs fietsers reden er te snel."

Bart Dhondt (Groen)

De Stad Brussel koos er totnogtoe voor om geen infrastructuuraanpassingen te doen in de woonerven. Andere gemeenten zoals Anderlecht of Vorst deden dat wel, met behulp van bloembakken die de snelheid temperen. De volgende zes maanden zal de Stad nog steeds geen bloembakken in de woonerven plaatsen, zegt Dhondt. “Tenzij buurtbewoners erom vragen.” Meteen rijst de vraag of er in de praktijk wel een verschil zal te merken zijn tussen woonerven en zones 30, op de verkeersborden na.

De zones die vandaag woonerf blijven, maken alvast een goede kans om dat ook te blijven na de volgende zes maanden. De definitieve plannen voor de mobiliteitssituatie binnen de Vijfhoek zijn pas voor volgend jaar. In het kader van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move is de hele Vijfhoek een ‘maas’, een gebied dat autoluw wordt en waar doorgaand verkeer wordt geweerd via een gewijzigd circulatieplan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Mobiliteit , woonerf , Bart Dhondt , zone 30

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni