— Brussel kiest in jouw gemeente

Sint-Pieters-Woluwe

nieuw gemeentebestuur


Een maand eerder dan in Vlaanderen zijn begin december de Brusselse burgemeester en schepenen bekend, hun bevoegdheden, en wat ze de komende zes jaar van plan zijn.

Dit is het nieuwe gemeentebestuur voor SINT-PIETERS-WOLUWE.

Burgemeester en schepenen

Dit is het college dat de komende jaren Sint-Pieters-Woluwe zal besturen:

 • Benoît Cerexhe (LB), burgemeester
  Politie, veiligheid, preventie, burgerlijke stand en bevolking, gemeentepersoneel, algemene beleidscoördinatie, informatie, sport, erediensten
 • Caroline Lhoir (Ecolo-Groen)
  Eerste schepen, bevoegd voor Leefmilieu, duurzame ontwikkeling, groene ruimtes en aanplantingen, de Franstalige kinderdagverblijven, openbare netheid en dierenwelzijn
 • Christophe de Beukelaer (LB)
  Openbare werken, wegennet, stedenbouw, mobiliteit, werk
 • Françoise de Callataÿ (LB)
  Franstalig onderwijs.
 • Antoine Bertrand (Ecolo-Groen)
  Jeugd, gemeente-eigendommen, energie
 • Carine Kolchory (Défi)
  Gezin, derde leeftijd, sociale zaken, gezondheid, gehandicapten, gelijke kansen en huisvesting, sociaal verhuurkantoor
 • Dominique Harmel (LB)
  Financiën, begroting en voogdij over het OCMW
 • Pascal Lefèvre (Ecolo-Groen)
 • Cultuur, Franstalige bibliotheken, Europa
 • Helmut De Vos (LB)
  Nederlandstalige aangelegenheden
 • Philippe van Cranem (LB)
  Voorzitter van het OCMW