Een maand eerder dan in Vlaanderen zijn begin december de Brusselse burgemeester en schepenen bekend, hun bevoegdheden, en wat ze de komende zes jaar van plan zijn.

Dit is het nieuwe gemeentebestuur voor SCHAARBEEK.

Burgemeester en schepenen

Dit is het college dat de komende jaren Schaarbeek zal besturen:

 • Bernard Clerfayt (Défi), burgemeester
  Politie, Strategische en Duurzame Ontwikkeling, Informatie en Communicatie, Burgerparticipatie, Stadsvernieuwing en Smart city
 • Vincent Vanhalewyn (Ecolo)
  Eerste schepen, bevoegd voor Klimaat, Ruimtelijke Ordening, Openbare Gebouwen, Sociale Cohesie
 • Sadik Köksal (Libéraux)
  Burgerlijke Stand, Bevolking, Erediensten en Patriottische Evenementen
 • Mehmet Bilge (Défi)
  Preventie
 • Adelheid Byttebier (Groen)
  Mobiliteit, Nederlandstalig Onderwijs, Cultuur en Jeugd
 • Michel De Herde (Défi)
  Franstalig Onderwijs, Buitenschoolse Opvang, Buget en Gezondheid
 • Frédéric Nimal (Défi)
  Financiën, Vastgoedbeheer, Stedenbouw en Milieu
 • Sihame Haddioui (Ecolo)
  Cultuur en Gelijke Kansen
 • Deborah Lorenzino (Défi)
  Openbare Netheid en Groene Ruimten, Kinderen, Jongeren en Gezin
 • Thomas Eraly (Ecolo)
  Sport, Huisvesting, Toezicht op het OCMW
 • Lorraine de Fierlant (Défi)
  Economie, Werk en Opleidingen, Handel, Middenstand en Folklore
 • Sophie Querton (Défi)
  OCMW-voorzitter

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni