Besmettingen stijgen, maar scholen blijven in code geel

© PhotoNews
| Jongeren met mondmasker in het middelbaar onderwijs.

Het aantal besmettingen blijft stijgen in Brussel en is goed voor bijna een kwart van de nieuwe gevallen in ons land. Toch zullen de scholen alvast deze week niet veranderen van kleurcode. En ook daarna is Brussel niet geneigd snel naar oranje te schakelen. Ondertussen blijft het belangrijk om de bestaande maatregelen niet los te laten, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Covid-19 blijft erg aanwezig in Brussel. Het gewest was de afgelopen week goed voor bijna 23 procent van de geregistreerde besmettingen in ons land. Dat is veel meer dan het gemiddelde tijdens de hele corona-epidemie, dat een goeie 13 procent bedroeg. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt bovendien, al is de nationale groei nog sterker.

De evolutie in Brussel deed biostatisticus Geert Molenberghs (Uhasselt en KULeuven) alvast besluiten dat er spoedoverleg moest komen voor ‘zorgenkind’ Brussel. De wetenschapper vreest dat het virus zich uit Brussel zal verspreiden naar minder getroffen regio’s, vooral via de pendelaars. Molenberghs herinnert eraan dat Brussel een code oranje kan overwegen voor de scholen. Dat zou betekenen dat leerlingen uit het secundair enkel nog halftijds zouden naar school gaan.

Kwetsbaarste leerlingen zouden dupe zijn

Navraag bij de bevoegde autoriteiten leert dat er alvast deze week geen verandering van kleurcode zit aan te komen. “We gaan wel samenzitten om de situatie te evalueren,” zegt de hoge ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya, die verantwoordelijk is voor noodplanning in het gewest. “Maar die vergadering is niet meer voor deze week gepland.”

De scholen zullen dan ook de hele week in code geel blijven. Want zelfs àls gemeenten en gewest een spoedoverleg zouden bijeenroepen en een verandering van kleurcode aanvragen, dan moet die aanvraag ook nog goedgekeurd worden door de bevoegde onderwijsministers.

Ook na deze week lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de kleurencode voor Brusselse scholen verandert. Zowel Gewest als hoge ambtenaar lieten al verstaan dat het echt niet wenselijk is om Brusselse kinderen deeltijds naar school te sturen. Aangezien het aantal besmettingen in het algemeen hoger ligt in de armere gemeenten waar ook meer leerachterstand is (met armste gemeente Sint-Joost als koploper) zou zo’n code oranje uitgerekend de meest kwetsbare leerlingen het hardst kunnen treffen. Enkel als het aantal besmettingen erg snel stijgt, lijkt code oranje een optie. Op dit moment zijn er ook niet zoveel besmettingen in scholen, nog een reden om code geel te behouden.

Herkomst besmettingen blijft blinde vlek

Zijn er dan andere bijkomende maatregelen nodig? Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) vindt het vooral belangrijk dat de huidige goed worden toegepast. “Dat is niet makkelijk als er zoveel kritiek komt, vooral uit Brussel trouwens.” De belangrijkste maatregel blijft voor Van Ranst het beperken van sociale contacten door het respecteren van een vorm van bubbel. “Er wordt wel eens gedaan alsof die bubbel onzin is en een typisch Belgische uitvinding. Maar gisteren pas heeft het Verenigd Koninkrijk een bubbel van zes besloten, waarbij België als lichtend voorbeeld wordt genoemd.”

Inge Neven, hoofd van de afdeling hygiëne van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Hoge ambtenaar Scholliers Ndaya benadrukt van haar kant de nood om te blijven telewerken. Nieuwe maatregelen zitten niet meteen in de pijplijn. “Bij dat evaluatiemoment dat we met de gemeenten zullen hebben, willen we vooral de huidige situatie goed in kaart brengen. We weten vandaag maar bij 40 procent van de besmettingen waar ze vandaan komen en dat is meestal uit de familiale kring. Om te weten welke maatregelen werken, moeten we eerst beter begrijpen waar besmettingen vandaan komen.”

De Brusselse gezondheidsinspectie hamert ondertussen op het belang van de quarantaineperiode, die vandaag te weinig wordt gerespecteerd. “Dat is misschien nog de grootste lacune vandaag,” zegt verantwoordelijke Inge Neven. “Een kortere quarantaine zou mensen daartoe kunnen motiveren. Zo’n aanpassing ligt nationaal op tafel.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?