Dalle vereenvoudigt systeem om Brusselaars kosteloos Nederlandse les te laten volgen

© Anil Demir
| Wie in Vlaanderen (of Brussel) een cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2) wil volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs moet daarvoor sinds het schooljaar 2007-2008 inschrijvingsgeld betalen.

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) maakt opnieuw een projectsubsidie van 633.000 euro vrij om Brusselaars de kans te geven zich kosteloos in te schrijven voor een cursus Nederlands. "Wij blijven het belangrijk vinden dat Brusselaars makkelijk toegang krijgen tot Nederlandse les", zegt minister Dalle, die de financiering van het systeem heeft vereenvoudigd.

Dalle wil elke Brusselaar de kans geven om makkelijk de stap te zetten naar Nederlands leren. Wie in Vlaanderen (of Brussel) een cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2) wil volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs moet daarvoor sinds het schooljaar 2007-2008 inschrijvingsgeld betalen. Met de nodige attesten of bewijsstukken krijgen veel cursisten een vrijstelling, waardoor ze het inschrijvingsgeld niet meer hoeven te betalen.

Omdat het in het Brussels Gewest moeilijk bleek om de specifieke vrijstellingen via attesten of bewijsstukken te staven, werd in 2008 afgesproken cursisten die daar wonen vrij te stellen van dat inschrijvingsgeld.

De Vlaamse regering maakt daar jaarlijks 633.000 euro voor vrij. Tot en met 2019 dienden de scholen de inschrijvingsgelden zelf voor te schieten, waarna het bedrag nadien werd terugbetaald. Minister Dalle hervormde dat systeem naar een prefinanciering. Hierdoor hoeven scholen niet meer voor te schieten, wat het voor hen heel wat eenvoudiger maakt.

"Veel inwoners van onze hoofdstad volgden als kind Franstalig onderwijs en hebben niet de kans gekregen om goed Nederlands te kunnen leren. Met behulp van kosteloze Nederlandse les in het volwassenenonderwijs krijgen deze mensen meer kansen op een betere job of krijgen ze de mogelijkheid om hun kinderen beter te volgen op school", legt de CD&V-minister uit.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?