Extra subsidie voor buitenschoolse opvang in Brussel

© PhotoNews

Er komt meer subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten. De Vlaamse regering maakt 6,3 miljoen euro extra vrij, waarvan ongeveer 459.000 euro naar Brussel gaat. De subsidie is bedoeld voor gemeentes met weinig of geen gesubsidieerd aanbod van buitenschoolse opvang.

Met de subsidie wil de Vlaamse regering meer ontwikkelingskansen en speelmogelijkheden geven aan kinderen. Vooral kwetsbare gezinnen moeten via deze subsidie extra gesteund worden. “Buitenschoolse opvang en activiteiten zijn cruciaal voor kinderen en hun ouders. Door erin te investeren, zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen in een sfeer van spel en vrije tijd. Daarnaast ondersteunen we ouders bij het maken van hun dagelijkse opvangpuzzel”, aldus Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V).

"Met deze beslissing van de Vlaamse Gemeenschap komen er extra middelen voor de organisatie van de kwaliteitsvolle opvang van de Brusselse ketjes", zegt Brusselminister Benjamin Dalle (CD&V). "We versterken hiermee het recht op spelen, het welzijn van onze kinderen maar ook het emancipatieproces en de integratie van kwetsbare gezinnen in onze samenleving."

Geld naar lokale besturen

In totaal wordt er voor Brussel 458.749 euro uitgetrokken. Dat is 30% boven op het bedrag dat organisaties in Brussel al kregen, en komt neer op 50 euro extra per kind. Wat verandert, is dat het geld niet meer rechtstreeks naar de organisatoren gaat, maar naar de lokale besturen. In Brussel zal dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn. Zij zullen dan beslissen waar de steun het hardst nodig is, en zullen daarvoor kijken naar het percentage kwetsbare gezinnen, het aantal schoolkinderen en de huidige subsidies.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?