SCHOOL BRUZZ ACTUA 1673

| “Elk jaar zijn er te weinig stoelen voor kinderen die in Brussel naar school willen."

Meldpunt geeft stem aan kinderen die geen school vinden

MA
© BRUZZ
01/09/2019

Burgerplatform Ieder Kind een Stoel wil kinderen die geen school vinden een stem geven via een meldpunt. Ze willen zo het plaatstekort in het Brussels onderwijs beter in beeld brengen. “Wij willen een gezicht plakken op die cijfers."

Ieder Kind een Stoel is een burgerinitiatief dat strijdt tegen het plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. “Elk jaar zijn er te weinig stoelen voor kinderen die in Brussel naar school willen. Het is voor ouders dan ook elk jaar opnieuw veel stress om hun kind in te schrijven”, vertelt Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers die zelf leerkracht is in een Brusselse school.

Cijfers krijgen gezicht

De cijfers van de kinderen die geen school vinden, worden bijgehouden door het LOP (Lokaal OverlegPlatform) dat de inschrijvingen ook organiseert. “Wij willen een gezicht plakken op die cijfers. Daarom hebben wij het meldpunt geenschool.brussels opgericht. We vinden namelijk dat die cijfers wat meer gewicht mogen krijgen en dat de mensen die geen school vinden, nood hebben aan een stem. Zij mogen niet zomaar verdwijnen als een statistiek in een grafiek”, vertelt Lenaerts.

"Zij mogen niet zomaar verdwijnen als een statistiek in een grafiek”

Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers en zelf ook leerkracht in Brussel

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk ouders via het meldpunt een melding maken van het feit dat ze geen school hebben gevonden voor hun kind. Het meldpunt wordt ook bekendgemaakt binnen het brede educatieve en sociale werkveld van Brussel. De ouders die een melding doen, kunnen rekenen op volledige discretie. Op deze manier kan het dossier van het plaatsgebrek in het Brussels onderwijs solider gemaakt worden.

Ook wil Ieder Kind een Stoel de kinderen in kaart brengen die niet aangemeld zijn geraakt. Zodra ze een helderder beeld hebben van deze kinderen en hun ouders kunnen ze nagaan wat eventuele volgende stappen kunnen zijn.

Politiek agendapunt

“Daarnaast proberen wij om het plaatstekort op de politieke agenda te krijgen. Wij kunnen die mensen wel een stem geven, maar het is toch vooral op beleidsniveau dat er iets aan gedaan kan worden. We zijn heel blij dat dat ondertussen in het bestuursakkoord van de VGC scholenbouw is opgenomen maar we hopen vooral dat het ook bij de Vlaamse regeringsvorming wordt opgenomen. Want een grootstad met te weinig scholen, dat is een hoofdstad van Europa niet waardig”, besluit Lenaerts.

Cijfers

Enkele cijfers die het burgerplatform in een persbericht meegeeft:

  • Dit schooljaar (2019-2020) hebben 2663 ouders hun kind aangemeld voor de onthaalklas. 877 kinderen vielen naast de stoel. Vorig schooljaar vonden 910 kinderen geen plaats in de onthaalklas, het jaar ervoor 816.

  • In de eerste kleuterklas kregen 987 kinderen (of maar liefst 82%) dit schooljaar geen plaats.

Van de kinderen die na hun aanmelding voor het voorbije schooljaar (2018-2019) geen plaats kregen:

  • zijn minstens 172 kinderen (5%) niet ingeschreven.

  • is 22% ingeschreven in het Franstalig onderwijs (ondanks hun voorkeur voor het Nederlandstalig onderwijs).

  • is slechts 70% toch ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs (maar niet noodzakelijk in het Brussels gewest)

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Onderwijs , plaatstekort , meldingspunt , iederkindeenstoel , Brussels onderwijs

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni