Nederlandstaligen krijgen toch geen voorrang in scholen Vlaamse Rand

© PhotoNews
| Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ziet zich gedwarsboomd.
Updated: 07-03-2019 - 16:25

Nederlandstaligen krijgen geen voorrang bij inschrijving voor een school in de Vlaamse rand. Minister van Onderwijs Hilde Crevits opperde dat idee vorig jaar, maar het blijkt juridisch onhaalbaar.

In de marge van het akkoord over de inschrijvingsregels in het onderwijs, besliste de Vlaamse regering in september vorig jaar ook te onderzoeken hoe scholen in de Vlaamse rand rond Brussel een percentage leerlingen met minstens één Nederlandstalige ouder voorrang konden geven.

"De maatregel is nodig omdat er capaciteitsdruk in de Vlaamse Rand is en daar ook heel wat Franstalige ouders hun kind inschrijven", zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) toen het onderzoek werd aangekondigd.

De scholen in de Rand ondervinden een grote toestroom door de groeiende bevolking in de Rand zelf, maar ook door Brusselse ouders die hun kinderen naar de Rand sturen.

Juridisch niet mogelijk

Het Vlaams Belang vroeg een stand van zaken van dat onderzoek en kreeg die vorige week. “De conclusie van het juridisch advies is dat voorrang voor Nederlandstaligen in de Vlaamse Rand niet mogelijk is”, klinkt het in het antwoord van Crevits.

Ze geeft daarvoor drie redenen. Enerzijds is er in Vlaanderen geen sprake van een tweetalige context, iets wat in Brussel wel het geval is en waardoor in Brussel wel een voorrangsregel toegelaten is. Het gelijkheidsbeginsel laat daarnaast niet toe dat er een onderscheid is in de toelatingseisen van verschillende Vlaamse scholen, enkel vanwege hun ligging. Ten slotte kan een voorrangsregel binnen een eentalig gebied beschouwd worden als indirecte discriminatie.

Hilde Crevits
© Hilde Crevits

Afstand tot de school

In een schriftelijke reactie aan BRUZZ laat minister Crevits weten dat, nu taal geen selectiecriterium kan zijn, de afstand tot de school dat mogelijk wel kan zijn. "In het basisonderwijs wordt dat al gebruikt als criterium bij inschrijving", zegt ze. "Het is belangrijk dat het Nederlandstalige karakter van de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse Rand behouden blijft en Nederlands de onderwijstaal is. Daarom zijn extra taalbaden voor kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen mogelijk."

Verder wijst Crevits erop dat capaciteitsuitbreidingen de druk op scholen in de Vlaamse Rand kunnen verlagen.  "Daarin blijven we investeren. In 2019, 2020 en 2021 krijgen scholen in de provincie Vlaams-Brabant (Leuven, Vilvoorde, Halle, Tienen, Dilbeek, Zaventem) zowat 27,5 miljoen euro toegekend om extra plaatsen in de klas te creëren."

Het Vlaams Belang reageert teleurgesteld: "Die voorrangsregel is volgens ons absoluut noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de Vlaamse Rand te handhaven", stelt Vlaams-Brabants lijsttrekker Klaas Slootmans. 

Belangenconflict

In Brussel bestaat wel een voorrangsregel voor Nederlandstaligen die naar een Nederlandstalige school willen. Momenteel krijgen Nederlandstalige leerlingen voorrang tot 55 procent van de leerlingen op een Nederlandstalige school Nederlandstalig is, maar het Vlaams parlement wil dat optrekken naar 65 procent.

De Franse gemeenschapscommissie riep een belangenconflict in, waardoor de procedure momenteel stilligt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?