Ben Weyts (N-VA), Viceminister-president in de Vlaamse regering, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

| Ben Weyts (N-VA), Viceminister-president in de Vlaamse regering, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Nederlandstaligen krijgen voorrang bij schoolinschrijvingen in Vlaamse Randgemeenten

© Belga
01/07/2022

De Vlaamse regering heeft vrijdag een lijst met twintig gemeenten goedgekeurd waar Nederlandstaligen voorrang krijgen bij de inschrijvingen op school. Het gaat onder meer om gemeenten waar de onderwijskwaliteit onder extra grote druk staat omdat er een toestroom is van leerlingen uit het Brussels gewest.

Dat maakt minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) bekend.

De negentien gemeenten van de Vlaamse Rand en de gemeente Halle zullen vanaf volgend schooljaar in 136 basisscholen voorrang kunnen geven aan kinderen uit de eigen gemeente. In 35 scholen van het secundair onderwijs zullen dan weer 70 procent van de beschikbare plaatsen voorbehouden kunnen worden aan leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs.

Het Vlaams Parlement legde begin dit jaar de decretale basis voor een uitgebreider voorrangsbeleid bij schoolinschrijvingen in gemeenten die kampen met specifieke uitdagingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gemeenten waar de onderwijskwaliteit onder extra grote druk staat omdat er een toestroom is van leerlingen uit het Brussels gewest.

Nu heeft de Vlaamse regering vastgelegd welke gemeenten een uitgebreider voorrangsbeleid mogen voeren bij schoolinschrijvingen. Het gaat om de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, die allen grenzen aan het Brussels gewest of aan een van de faciliteitengemeenten, en om Halle. Die laatste gemeente heeft volgens de Vlaamse regering de aantrekkingskracht van een centrumstad. Ook werkt Halle op onderwijsgebied samen met de Randgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

Alle twintig gemeenten zullen vanaf volgend schooljaar voorrang kunnen geven aan Nederlandstalige kinderen en jongeren. "In de Vlaamse Rand is de inschrijvingsdruk vanuit onder andere Brussel erg groot", zegt minister Weyts. "Soms gaat dit echt ten nadele van Nederlandstalige leerlingen en kinderen uit de eigen gemeente. Daarom maken we het nu mogelijk dat scholen in de Rand voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente en leerlingen die al jaren schoollopen in het Nederlands."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni