Onderwijsoverleg: 'Open kleuteronderwijs en laat meer lagere scholieren terugkeren'

© PhotoNews
| Ben Weyts, minister van Onderwijs in het Vlaams Parlement.

Het onderwijsoverleg tussen Vlaams minster van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden vindt dat kleuters en meer lagere scholieren weer naar school moeten kunnen. De Nationale Veiligheidsraad moet nog een definitief oordeel vellen.

Het advies stelt concreet dat alle kleuterscholen weer open zouden moeten kunnen gaan vanaf 2 juni. In het lager onderwijs zouden leerlingen minstens de helft van de tijd weer terug naar school moeten kunnen. En ook in het secundair onderwijs zouden leerlingen in het tweede en vierde jaar weer naar school moeten kunnen. Deze fase moet van kracht blijven tot het einde van het schooljaar. De eindbeslissing over de heropstart ligt steeds bij de schoolbesturen zelf.

Kleuterscholen

Volgens de groep van experts die beslist over de exitstrategie, de GEES, heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie. Het kleuteronderwijs kan daarom vanaf 2 juni voltijds worden geopend, vinden de partners. De dagopvang voor kleuters vervalt.

De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters en de leerkracht moet geen masker dragen bij het lesgeven.

Lager onderwijs

In het lager onderwijs willen de onderwijspartners in alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd voorzien tot het einde van het schooljaar, met een maximum van vier dagen per week. De scholen beslissen zelf over de modaliteiten. Het kan gaan om alternerend leren, halve dagen en volledige dagen les.

Hier blijft social distancing wel de norm en ook de oppervlaktenormen blijven gehandhaafd. De contactbubbels kunnen worden uitgebreid tot maximaal twintig leerlingen.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar de lessen op school kunnen hervatten vanaf 2 juni. De leerlingen komen gedurende maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar gewoon secundair onderwijs worden ten minste één dag, en meer als het kan, uitgenodigd in de loop van de rest van het schooljaar. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs wordt de beslissing over de verdere heropstart volledig in handen van de directies gegeven. De scholen worden gevraagd om in de week van 2 juni duidelijkheid te geven over de manier van evalueren. Er wordt hen extra financiering beloofd voor hygiënemaatregelen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?