VGC geeft Brussels talent en jongeren een kans tot ontwikkeling in nieuw beleidsjaar

© VGC
| De administratie van de VGC in de Jacqmainlaan.

In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft het college woensdag de hoofdlijnen van het beleidsjaar 2022-2023 voorgesteld. De VGC wil naar eigen zeggen blijven investeren in de talenten van Brusselaars en de uitdagingen voor het onderwijs.

De beleidsverklaring van de VGC is opgebouwd volgens de zeven doelstellingen van het meerjarenplan 2022-2025. De talenten van de Brusselaars maximaal ontwikkelen doet de VGC door te investeren in onderwijsinfrastructuur, kinderopvang en het nijpende tekort aan leerkrachten. Concreet gaat het om een vijftigtal bouwdossiers voor de renovatie en nieuwbouw van scholen, de creatie van 177 plaatsen in de kinderopvang en campagnes zoals #LeerkrachtBXL, waarbij de focus ligt op waardering en rekrutering van leerkrachten die de Brusselse populatie weerspiegelen.

"De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de torenhoge inflatie brengen dit jaar nog meer zorgen en onzekerheid met zich mee. Tegelijk zetten de personeelstekorten tal van sectoren onder druk: van de kinderopvang en het onderwijs tot zorg en welzijn. En laat net dát enkele van de sectoren zijn waarop onze samenleving in gelijk welke crisis leunt en vertrouwt," stelt collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen).

"We blijven investeren, met de focus op capaciteitsuitbreiding. Tegelijk ondersteunen we via ons onderwijscentrum Brussel scholen in de ontwikkeling van krachtig taalonderwijs Nederlands met een open houding voor meertaligheid. Kortom, kwaliteitsvol onderwijs in kwaliteitsvolle infrastructuur, daar gaan we voor," zegt collegelid voor Onderwijs Sven Gatz (Open Vld).

Meertaligheid en participatie

De hoofdstad moet kind- en jeugdvriendelijk gemaakt worden en daarbij moet er oog zijn voor kwetsbare jongeren. Meertaligheid blijft een belangrijk thema, net als participatie binnen het beleid. De VGC zelf wil "een wendbare en samenwerkende overheid" zijn. Ze wil op het vlak van energieverbruik een voorbeeldrol opnemen en start dit najaar ook met een doorlichting van het inschrijvingsproces voor het VGC-aanbod.

Brussel moet bovenal een stad voor iedereen zijn. Een hoofdstad die beweegt met een toegankelijk sportaanbod en met een zorg- en welzijnsaanbod dichtbij de Brusselaar. Samen met armoedeverenigingen wordt een traject uitgetekend om participatie van mensen in armoede structureel te versterken. De VGC wil in dit alles mensen met elkaar verbinden en sociale eenzaamheid bestrijden via onder meer de werking van haar 22 gemeenschapscentra.

"Spelen in de stad is niet voor elk Brussels kind een evidentie. Onze gemeenschapscentra en bibliotheken zijn ontmoetingsplekken voor alle Brusselaars. Het zijn warme hubs waar ook nieuwkomers met het Nederlandstalige netwerk in contact kunnen komen," vult collegelid voor Jeugd, Sport en Cultuur Pascal Smet (Vooruit-One.Brussels) aan.

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?