VGC investeert in digitalisering volwassenenonderwijs

© Anil Demir
| Archiefbeeld van cursisten in het volwassenenonderwijs

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert ruim 138.000 euro in vier centra voor Nederlandstalig volwassenenonderwijs. Hiermee kunnen de centra digitale schoolborden, laptops en tablets aankopen voor kwetsbare cursisten. Met de investering hoopt de VGC de digitale kloof te verkleinen.

Het gaat om drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs in Brussel en het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. De VGC doelt met de subsidie op de meest kwetsbare cursisten binnen het volwassenenonderwijs, zoals kortgeschoolden en cursisten tweedekansonderwijs.

“Door hen te helpen om de noodzakelijke digitale basisvaardigheden te verwerven hebben ze na hun opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leren ze hun kinderen bijstaan in de communicatie met de scholen, die ook dikwijls via digitale weg verloopt,” klinkt het bij Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in de VGC.

“Op die manier proberen we tegelijk te vermijden dat hun schoollopende kinderen de digitale trein, die sinds corona in het onderwijs versneld is gaan rijden, zouden missen.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?