Weyts wil leerkrachten al na één jaar vast benoemen

© PhotoNews
| Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA.)
Updated: 05-05-2020 - 10:49

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten in de toekomst na één schooljaar al vastbenoemd worden. Dat schrijft De Morgen dinsdag. In ruil eist Weyts wel dat de leerkrachten strenger geëvalueerd worden.

Om nu vastbenoemd te geraken, moeten leerkrachten minstens twee schooljaren anciënniteit opbouwen. Dat wil Weyts loslaten, zo blijkt uit de toelichting bij de begrotingsaanpassing die de Vlaamse regering maandag afklopte. In ruil wil de minister wel een strengere evaluatie.

Leerkrachten kunnen nu al geschorst of zelfs ontslagen worden na slechte evaluaties, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. Maar tornen aan de evaluatieprocedure ligt gevoelig. Ook Weyts' voorganger Hilde Crevits (CD&V) wilde sneller en meer vast benoemen, maar telkens protesteerden de vakbonden.

Daarom is de snellere vaste benoeming nu uit de begrotingsaanpassing werd gehaald: oorspronkelijk stond het idee erin opgenomen, na veel overleg verdween het weer. Via de toelichting bij de begroting houdt Weyts het idee wel warm.

Hij wil de komende maanden een akkoord bereiken met de sociale partners. De Morgen wijst erop dat een snellere benoeming de pensioenfactuur sneller doorschuift naar het federale niveau, dat de pensioenen van ambtenaren ten laste heeft. De maatregel zou de Vlaamse begroting jaarlijks 26 miljoen euro opleveren.

Voorstel koel onthaald

Open Vld-fractieleider en kandidaat-partijvoorzitter Egbert Lachaert zegt "nogal verrast" te zijn door het idee van Weyts. "Dat is een voorstel dat je eerder vanuit vakbondszijde verwacht. En ik denk eerlijk gezegd dat de aantrekkelijkheid van een job vandaag afhangt van andere zaken: het loonpakket, de middelen die men heeft om zich te organiseren, de werkbalast, ..."

Volgens Lachaert staat over de vaste benoeming trouwens net het tegenovergestelde in het Vlaamse regeerakkoord: dat men daar niet meer de norm van wil maken. "Het gaat toch wat in tegen de lijn die het Vlaamse regeerakkoord bepaalt."

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC vindt het idee van Weyts een nobel idee. Hij wijst er in een korte reactie in De Ochtend op dat Weyts' voorgangster Hilde Crevits (CD&V) de vaste benoeming al sneller mogelijk maakte mits extra begeleiding. Als een leerkracht al na één jaar vast genoemd kan worden, stijgt volgens hem de druk op de begeleiding.

"Zullen daarvoor voldoende tijd en middelen zijn?", vraagt hij zich af. Het risico bestaat dat de leerkracht bij twijfel bedankt zal worden. En dat strookt volgens hem niet meteen met de doelstelling om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Ook zijn collega van ACOD Onderwijs, Nancy Libert, reageerde in hetzelfde programma in dezelfde lijn. Libert viel naar eigen zeggen uit de lucht aangezien het idee reeds vroeger op tafel lag, met name in het Onderwijsdecreet 30, maar uit het decreet gehaald werd. Het plan zelf om de vaste benoeming na één jaar mogelijk te maken, vindt ze positief. Maar ook zij heeft problemen met de evaluatie.

Er is immers sprake van twee evaluaties kort (6 maanden) na elkaar, waardoor men ook vlugger twee negatieve evaluaties zou krijgen en ontslagen worden. Libert pleit voor een redelijke termijn voor de evaluatie en stelt zich ook vragen over het effect van de maatregel op de aantrekkelijkheid van het beroep.

Voor VSOA-onderwijs is de vaste benoeming "slechts één middel om het beroep aantrekkelijker te maken." De liberale vakbond dringt aan op "correct, sociaal overleg."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?