| GVB Scheutplaneet in Anderlecht

De Brusselse regering selecteerde zes projecten die in het kader van het schoolcontract zullen worden ondersteund. Het schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing dat onder andere de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen moet vergroten.

De schoolcontracten werden in 2017 goedgekeurd door de Brusselse regering en de ordonnantie trad in juni 2019 in werking. Verenigingen en buurtbewoners kunnen dankzij het schoolcontract buiten de schooluren gebruik maken van schoolinfrastructuur zoals de sportzaal, tentoonstellingsruimte en speelplaats. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen in buurten die kampen met een negatief imago en te weinig recreatieruimtes ter beschikking hebben.

In april van dit jaar heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract derde reeks (2022-2026) en vierde reeks (2023-2027) goedgekeurd. In totaal werden er 21 dossiers ontvangen, verspreid over negen gemeenten.

De regering maakte haar selectie op basis van een analyse door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Bij de selectie werd er onder meer rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling van de projecten en met de diversiteit van de schoolnetten van de Brusselse onderwijsinstellingen. Volgende scholen werden geselecteerd: Institut des Ursulines in Koekelberg, Institut de Mot Couvreur in de Stad Brussel, GVB Scheutplaneet in Anderlecht, école nr. 1 in Molenbeek, EPEP in Elsene en het Atheneum in Anderlecht.

Het budget voor het schoolcontractbeleid bedraagt 5 miljoen euro per jaar. Het beschikbare budget voor deze oproep tot kandidaatstelling bedraagt dus 10 miljoen voor beide reeksen. De verdeling van het budget respecteert ook de 80/20-verhouding binnen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsnetten in Brussel.

Jongeren en buurtbewoners

“Met het schoolcontract worden drie doelstellingen nagestreefd, namelijk de stedelijke integratie van de scholen verbeteren, het aanbod van collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten en de school openstellen voor de buurt door middel van onder andere sociaaleconomische initiatieven,” zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het stuurt er dus op aan de school volwaardig te integreren in haar buurt. Zowel de bewoners als de jongeren varen daar wel bij, en dat vind ik een goede zaak.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni