Een klaslokaal van de nieuwe basisschool Eugeen Laermans in Molenbeek

Brussels Gewest lanceert nieuwe oproep voor schoolcontracten

© Belga
09/06/2023

De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om scholen te selecteren die zullen genieten van een schoolcontract voor de periodes 2024-2028 en 2025-2029. Per schoolcontract heeft de Brusselse regering maximum 2,5 miljoen euro veil, kondigt minister-president Rudi Vervoort (PS) vrijdag aan.

Het Schoolcontract zag het licht in 2016 en is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het streeft een drievoudig doel na: de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen vergroten, het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren, en de sociale cohesie en de openheid van de school naar de wijk bevorderen via socio-economische acties en operaties voor de herkwalificatie van de openbare ruimte.

De oproep tot kandidaatstelling, die loopt tot 14 juli, is gericht aan alle inrichtende machten die voldoen aan de leerplicht en zich bevinden binnen de Zones voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). Ze is voornamelijk gericht op scholen die een kwetsbare leerlingenpopulatie hebben. De aanvragen moeten voldoen aan de doelstellingen van het Schoolcontract, met name op het vlak van de openstelling naar de buurt en de verbetering van de aantrekkelijkheid van de school. Ook elementen die verband houden met de sociaal-economische situatie van de scholieren en de context van de wijken zullen in aanmerking worden genomen.

Na analyse van de kandidaturen selecteert de Brusselse regering begin december de scholen die kunnen genieten van het schoolcontract.

"Met het schoolcontract wordt de schoolinfrastructuur een echte partner in het leven van de wijk. Het stuurt er dus op aan de school volwaardig te integreren in haar buurt. Zowel de bewoners als de jongeren varen daar wel bij en dat vind ik een goede zaak. Daarnaast hoop ik bij elke selectiereeks steeds dat nieuwe gemeenten zich kandidaat stellen", aldus minister-president Rudi Vervoort.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni