Schaarbeek Vorming

| Schaarbeek-Vorming.

Toekomstvisie in de maak voor braakliggende site Schaarbeek-Vorming

© Belga
11/03/2024

Het Brusselse planningsbureau perspective.brussels heeft van de Brusselse regering de opdracht gekregen om een toekomstvisie uit te werken voor de site Schaarbeek-Vorming in het noorden van Brussel, het braakliggende spoorwegterrein tussen de gemeente Schaarbeek en Buda in Vilvoorde.

Ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de voormalige spoorwegsite Schaarbeek-Vorming al jaren braak. Nochtans heeft de locatie volgens perspective.brussels "een groot ontwikkelingspotentieel" omwille van de geografische ligging en de omvang van het gebied, goed voor in totaal 60 hectare.

In de toekomst moet van het braakliggende terrein in het meest noordelijke deel van de Brusselse kanaalzone "een economische activiteitenzone met sociaal en ecologisch aantrekkelijke productieactiviteiten" gemaakt worden, stelt het planningsbureau. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook de uitbouw van een groenblauw netwerk voorzien, waarbij het de bedoeling is om een deel van de Zennerivier bloot te leggen.

Om de toekomstvisie mee te helpen vormgeven heeft perspective.brussels een studie uitgevoerd naar het economisch en logistiek potentieel van Schaarbeek-Vorming en het gebied daarrond.

Vlaamse rand

De studie wijst erop dat het gebied een stabiel economisch-industrieel weefsel heeft weten uit te bouwen. Verschillende sectoren zijn er actief, zoals de groothandel, voedingssector, bouwsector, transport en distributie. Ook is het een belangrijke plek voor de werkgelegenheid van vooral laaggeschoolde Brusselaars, de Haven van Brussel alleen al is goed voor ongeveer vijfduizend jobs.

Brusselse bedrijven vinden steeds moeilijker ruimte om zich te vestigen. Daardoor trekken ze vaak naar de Vlaamse Rand. De herbestemming van dit grootschalige gebied kan soelaas brengen voor het plaatstekort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Na het uitwerken van de verschillende toekomstscenario's door perspective.brussels zal een "dynamisch overlegproces" op gang getrokken worden om burgers de kans te geven hun mening te uiten. Uiteindelijk zal de Brusselse regering de knoop doorhakken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni