'Maak spraakmakende groene ruimte van Schaarbeek-Vorming'

Naar aanleiding van enkele recente berichten over Haren (het protest tegen verstedelijking, de komst van de supergevangenis, etc.) schrijft Harenaar Kristof Devuyst een open brief aan minister-president Rudi Vervoort, Brussels burgemeester Freddy Thielemans en andere Brusselse beleidsmakers.

Er is de laatste tijd één en ander te doen geweest rond dit dorp in de stad, dit vreemd stukje grootstedelijkheid. Het recente verzet van haar inwoners tegen verregaande verstedelijking werd lustig opgepikt door de Brusselse media. De realiteit, namelijk de schromelijke onderinvestering in het welzijn van haar inwoners raakt er helemaal door ondergesneeuwd. Dat we, als laatste der dappere Galliërs, weerwerk willen bieden tegen de Brusselse kolonisator is onvoldoende genuanceerd. Daarom wil ik, als geboren Harenaar én Brusselaar, enkele richtingen aangeven voor de ontwikkeling van Haren.

Tegelijkertijd wil ik behoedzaam blijven. Vooraleer alternatieven voor te stellen wil ik eerst hetgeen me verontrust in de verf zetten. De concentratie fijn stof (zo berichtte De Standaard op 14/08) is zorgwekkend. De kans op overschrijding van de daggrenswaarde in het meetstation van Haren is de grootste van heel België. Hiermee treedt de overheid haar eigen regels met de voeten. Meer zelfs, de overschrijdingen zijn strijdig met de Europese wetgeving en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niettemin blijft het Brussels Gewest doof voor oplossingen. Concreet, de nieuwe NAVO-site, de 'humane' supergevangenis, de ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming tot een industrieel walhalla (ondanks haar naam ligt deze zone in werkelijkheid quasi volledig op Harens grondgebied), de komst van het JUTS-project en Decathlon in Evere en de komst van Uplace aan de gewestgrens (en dan breng ik het banengebruik van de luchthaven dat wonderlijk keer op keer in ons nadeel uitdraait nog niet in rekening), zullen niet zomaar tot een toenemende verkeersstroom, maar wel tot een verkeers- en milieu-infarct leiden. Een dorp in de stad? Onze electorale macht is te klein om effectief weerstand te bieden tegen al deze plannen van stedelijke, gewestelijke en federale vertegenwoordigers die onze gezondheid fnuiken. Het leidt tot een democratisch deficit. Het is niet zomaar een wanbeleid, maar wel een non-beleid van losse en vervuilende projecten zonder overkoepelende visie. Eerder dan al deze plannen aan te vechten willen velen zich afscheiden van het Brusselse juk.

Daarom wil ik u enkele concrete alternatieven voorleggen voor de ontwikkeling van Haren. Daarbij wil ik de ingezette verstedelijking van ons dorp niet uit de weg gaan, integendeel, maar wil ik wel enkele duurzame alternatieven aanwijzen.

Alternatief 1

Geef ons zuurstof! Geachte heer Vervoort, geachte heer Thielemans, het is nog niet te laat en er zijn nog mogelijkheden. De ontwikkeling van de site van Schaarbeek-Vorming is een kans voor gewestelijke en grootstedelijke politici. Bent u ooit buiten de gewestelijke grenzen gaan kijken? Heeft u al gehoord van Park Spoor Noord? Was dat ook geen rangeerstation? Ontwikkel Schaarbeek-Vorming tot een spraakmakende groene ruimte voor Brusselaars. Maak er een corridor tot het kanaal (en tot de overkant, Neder-over-Heembeek) van voor Harenaars, een groene long waar alle inwoners uit de buurt van kunnen profiteren. Geachte heer Vervoort, geachte heer Thielemans, maak er alstublieft geen industriezone van, maar geef ons de zuurstof die we nodig hebben! Indien Park Spoor Noord te ambitieus is voor de hoofdstad van ons land, ga dan een paar kilometer verder in Vilvoorde kijken. Daar maakt men wel werk van de ontwikkeling van de kanaalzone.

Alternatief 2

Ontwikkel een intermodaal knooppunt. Er is een enorm potentieel voor duurzame ontwikkeling. Trek de toekomstige Metro Noord door tot in Haren. Allicht maakt u door de nabijheid van het MIVB-depot zelfs efficiëntiewinsten op die manier. De afstemming van Metro Noord met de spoorlijnen 26 (Mechelen-Halle) en 36 (Leuven-Brussel) via de stations Haren en Haren-Zuid biedt niet enkel de Harenaar groene mobiliteit, bovendien is het een bijzondere oplossing voor Vlaamse pendelaars. De investering meer dan waard!

Alternatief 3

Naar duurzame woonprojecten op basis van een alternatief wijkcontract. Er is inderdaad nog veel ruimte voor verstedelijking in Haren. Geachte heer Thielemans, geachte heer Vervoort, ontwikkel in dialoog! Sluit een engagementsverbintenis, waarbij u garandeert dat de verdere verstedelijking van Haren op basis van duurzame woonprojecten zal verlopen. Wij zijn niet tegen verstedelijking, maar hebben wel een hekel aan het neerploffen van onvoldoende overdachte nederzettingen. Maak uw engagementen formeel door middel van een transparante engagementsverbintenis.

Alternatief 4

Investeer in onze jeugd en onze ouderen. Ik stel vast, kijk maar naar de bevolkingsstatistieken van BISA, dat ons dorpje jonger en jonger wordt. Maar geeft u onze jeugd wel voldoende kansen? Wanneer geeft u hen bijvoorbeeld een modern voetbal- en basketbalpleintje in het centrum van Haren? Ook onze ouderen hebben terechte zorgen. Zij weten niet waar ze hun levenseinde zullen moeten doorbrengen. Er zijn geen ouderenvoorzieningen in de buurt, waardoor vele ouderen hun laatste dagen eenzaam slijten in ver afgelegen rusthuizen die moeilijk bereikbaar zijn voor familieleden. Geachte heer Thielemans, Geachte heer Vervoort, investeer alstublieft in onze jeugd en in onze ouderen. Ze verdienen beter!

Geachte heer Vervoort,
Geachte heer Thielemans,
Geachte beleidsmakers,
Niemand vraagt naar compensatie voor Haren. Integendeel. Dit is een vraag om visie!

Hoopvol uw antwoorden afwachtend,
Kristof Devuyst,
Vrijwilliger-bestuurder bij GC De Linde (ten persoonlijken titel)

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?