Actieplan voor 65.000 eenoudergezinnen krijgt vorm

© Bart Dewaele
| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Het actieplan voor de 65.000 eenoudergezinnen in het Brussels Gewest krijgt vorm. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Ben Hamou (PS) lichtte het plan toe in de commissie Gelijke Kansen. Ze wil de toegang van alleenstaande ouders en hun kinderen tot vrijetijdsbesteding verbeteren en kwetsbare alleenstaanden gemakkelijker naar een nieuwe woning leiden.

Het plan legt de nadruk op voorlichting en bewustmaking, huisvesting, werkgelegenheid en opleiding, ruimtelijke ordening en milieu en mobiliteit. De vijf leden van de regering die samen bevoegd zijn voor deze domeinen, ondersteunen het plan en werken het mee uit. Het gaat om Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), Elke Van den Brandt (Groen), Bernard Clerfayt (Défi), Alain Maron (Ecolo) en Nawal Ben Hamou (PS).

Die laatste gaf in de commissie twee voorbeelden van hoe het nieuwe beleid er binnen haar bevoegdheden uit kan komen te zien.

Ben Hamou wil bijvoorbeeld een label voor kindvriendelijkheid invoeren. Er zijn namelijk maar weinig vrijetijdsvoorzieningen voor volwassenen die ook kindvriendelijk zijn. Niet altijd hebben alleenstaande ouders een netwerk van familie en vrienden. Ze beschikken ook niet altijd over middelen om voor kinderopvang te zorgen. Het gevolg is dat veel alleenstaande ouders sporten, een tentoonstelling bezoeken of op een terrasje zitten niet of nauwelijks doen.

Snel een nieuwe woning

Een tweede voorbeeld uit het bevoegdhedenpakket van Ben Hamou gaat over Huisvesting. Na een conflictueuze scheiding kan een alleenstaande ouder soms een dringende noodzaak hebben om een nieuwe woning te vinden. Dat is geen sinecure, zeker niet met een klein budget.

Community Land Trust Brussel (CLTB) zal daarom rekening houden met de problematiek van eenoudergezinnen en een proefproject voor hen ontwikkelen. Het idee is om op termijn een aantal woongroepen te creëren, die naast betaalbare woningen ook sociale cohesie en en een netwerk van steun kunnen bieden.

Gelijke kansen

86 procent van de huishoudens van de eenoudergezinnen worden geleid door vrouwen, die soms minder verdienen dan mannen. "Deze bevindingen worden in toenemende mate gedocumenteerd," zegt Ben Hamou. "Het is onze verantwoordelijkheid om deze gezinnen toegang te geven tot dezelfde mogelijkheden als twee-oudergezinnen."

Ze wijst er ook op dat heel wat dingen in de maatschappij zijn afgestemd op twee-oudergezinnen met twee bronnen van inkomsten. Eenoudergezinnen worden daardoor geconfronteerd met bijkomende dagelijkse moeilijkheden. Het risico om in armoede te leven is vier keer zo hoog als dat van twee-oudergezinnen, meldt Ben Hamou.

Ook is het voor alleenstaande ouders moeilijker om toegang te krijgen tot werk of opleiding, geschikte huisvesting, gezondheidszorg, evenwichtige voeding, kinderopvang, sport, cultuur of vrijetijdsbesteding. "Het was voor mij dan ook van essentieel belang dat het alleen-ouderschap als een echte kwestie van gelijke kansen zou worden beschouwd," sluit Ben Hamou af.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?