Blauw en rood: 'Doop VGC om tot NGC'

LV
© brusselnieuws.be
14/10/2015

Na Groen stellen ook Open VLD en SP.A voor om de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om te dopen tot Nederlandse of Nederlandstalige Gemeenschapscommissie (NGC). Dat doen ze naar aanleiding van de ‘Week van het Nederlands. “De vlag dekt niet langer de lading."

In hun discussienota stellen de Brusselse volksvertegenwoordigers René Coppens en Stefan Cornelis (Open VLD) samen met Elke Roex en Jef Van Damme (SP.A) voor om de naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om te vormen tot ‘Nederlandse’ of ‘Nederlandstalige Gemeenschapscommissie’ (NGC). "De nota is bedoeld om in de schoot van de Raad en op het publieke forum een inhoudelijk debat op gang te brengen", klinkt het.

'Geen hip ideetje'
De initiatiefnemers vonden hun inspiratie voor de discussienota in het VGC-bestuursakkoord en de invoering van het vernieuwde N-logo.

“De nieuwe naam is heus geen hip ideetje om grafici aan het werk te zetten”, zeggen de initiatiefnemers. “Het is een beleidskeuze die in het verlengde ligt van de Brusselnorm, waarmee de Vlaamse Gemeenschap 1/3 van de Brusselaars wil bereiken. We willen met ons voorstel immers duidelijk maken dat onze Gemeenschapscommissie de spreekbuis en dienstverlener is van élke Nederlandstalige en van iedere Brusselaar die gebruikmaakt van de Nederlandstalige voorzieningen."

Dat doelpubliek omvat naast het klassieke Vlaamse/Nederlandstalige publiek ook "kinderen uit taalgemengde gezinnen en de anderstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen, de nieuwkomers (ook de vluchtelingen) die een Nederlandstalig inburgeringstraject volgen, de ouderen die we bereiken met de dienstencentra en de Brusselse jeugd die we via onze sport- en jeugdwerking aanspreken.”

Traditie
De liberale en socialistische parlementsleden verwijzen ook naar de recente taalbarometers. "Die bevestigen dat steeds meer Brusselaars het Nederlands beheersen en gebruikmaken van de Nederlandstalige dienstverlening." Tegelijk benadrukken de indieners dat ze zich "allerminst afzetten tegen het Vlaamse verleden en de traditie."

“De verdienste van de lokale Vlaamse beweging, de Vlaamse cultuurverenigingen en de VGC voor de plaats van het Nederlands in Brussel is enorm groot. Daar blijven we trots op. Ook als de VGC omgedoopt wordt naar NGC, blijft het beleid naar die Vlamingen binnen Brussel ongewijzigd. We nemen dus geenszins afstand van de ‘V’ (Vlaams), maar verkiezen het gebruik van de ‘N’ (Nederlands) om op die manier te verruimen en het bereik van onze instellingen en diensten te vergroten”, aldus nog de initiatiefnemers.

Enkele maanden geleden lanceerde Groen-parlementslid Bruno De Lille al eens het voorstel om de naam van de VGC te veranderen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni